Thứ sáu, 13/05/2016 - 07:00

HDBank chia cổ tức 10% bằng tiền mặt

Dân trí Tại đại hội, 100% cổ đông của HDBank đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng là 10%. HĐQT đã yêu cầu chuyển khoản số cổ tức này vào tài khoản của cổ đông ngay trong ngày 12/5.
 >> Sáp nhập PGBank, VietinBank không chia cổ tức
 >> BIDV bất ngờ cắt giảm tỷ lệ chia cổ tức vào phút chót
 >> Nới hạn trái phiếu VAMC, cấm ngân hàng chia cổ tức

Ngày 12/5, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015, thông qua phương án chi 809 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% cho cổ đông và mục tiêu lợi nhuận sau thuế 763 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

HDBank chưa có kế hoạch niêm yết
HDBank chưa có kế hoạch niêm yết

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), năm 2015, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế là 788 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2014. Năm 2015, ngân hàng có nguồn lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức 844,9 tỷ đồng gồm lợi nhuận của HDBank năm 2015 còn lại sau khi trích lập các quỹ là 431,7 tỷ đồng, phần lợi nhuận từ việc thoái vốn 1% là 8,6 tỷ đồng, lợi nhuận các năm chưa chia 404 tỷ đồng. Do vậy, HĐQT trình việc chi 809 tỷ để chia cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

100% cổ đông của HDBank đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng là 10%
100% cổ đông của HDBank đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng là 10%

Tại đại hội, 100% cổ đông của HDBank đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng là 10%. HĐQT đã yêu cầu chuyển khoản số cổ tức này vào tài khoản của cổ đông ngay trong ngày 12/5.

Bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT HDBank cho biết, nguồn vốn chia cổ tức như trên không phải năm nào lấy đúng tiền để chia cho năm đó mà từ nhiều nguồn khác nhau. Tỷ lệ chia 10% là tỷ lệ cao nhất trong hệ thống ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận.

Cổ đông chất vấn HĐQT
Cổ đông chất vấn HĐQT

Trả lời câu hỏi của cổ đông về thù lao của HĐQT, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank cho biết, quỹ hoạt động năm trước là 8,6 tỷ đồng và năm 2016 là 12 tỷ đồng. Đối với thành viên chuyên trách thì mức thù lao tương đương bằng 70% của Tổng giám đốc, các thành viên khác thì khoảng 30 triệu đến 40 triệu đồng mỗi người.

Trả lời cổ đông về thời điểm HDBank sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán?”, bà Thảo cho biết, mục tiêu niêm yết thì ngân hàng nào cũng hướng đến nhưng tiêu chí của HDBank là không để “lợi bất cập hại”. Vì thế, khi nào thời cơ thuận lợi thì mới niêm yết. Nếu làm ngay trong năm 2015 thì sẽ dẫn đến thiệt hại cho cổ đông và cho ngân hàng. Việc sáp nhập hay mua bán cũng đang được HĐQT HDBank xem xét trên cơ sở cân nhắc hiệu quả.

Công Quang