Thứ tư, 24/06/2009 - 11:00

Gia hạn nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đến 180 ngày

Dân trí Bộ Tài chính vừa có công văn gia hạn nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, theo đó các doanh nghiệp XNK được gia hạn nộp thuế GTGT đến 180 ngày cho các lô hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng…

Thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 85/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 22/6, Bộ Tài chính có công văn số 8882/BTC-TCHQ hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu theo quy định tại Điều 2 Thông tư 85/2009/TT-BTC.
 
Theo đó, các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là 365 ngày, tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, không nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật sẽ được gia hạn nộp thuế GTGT đến 180 ngày.
 
Các lô hàng được gia hạn nộp thuế thuộc hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định đối với các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan, kể từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009.
 
Ngoài ra, đối với doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện trên nhưng chỉ do chưa có hoạt động xuất khẩu khẩu đủ 365 ngày đến ngày đăng ký tờ khai hải quan, cũng được phép gia hạn nộp thuế GTGT.
 
An Hạ