Thứ bảy, 26/12/2009 - 03:33

Dư nợ cho vay HTLS giảm hơn 3.000 tỷ đồng

Dân trí Các ngân hàng thương mại, công ty tài chính cho biết: Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) bằng đồng Việt Nam đến ngày 24/12 đạt trên 412.179 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng (tương đương giảm 0,73%) so với tuần trước.

Theo đó, nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương giảm hơn 1.784 tỷ đồng (tương đương giảm 0,64%); nhóm NHTM cổ phần giảm hơn 676 tỷ đồng (0,62%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài giảm hơn 475 tỷ đồng (2,24%); công ty tài chính giảm 99 tỷ đồng (1,16%).
 
Để đáp ứng kịp thời vốn cho chi phí sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp theo mùa vụ, ngày 25/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 10220/NHNN-CSTT yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc các NHTM cho vay vốn phục vụ sản xuất.
 
Công văn của NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN về một số biện pháp huy động vốn và bố trí nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu vốn sản xuất - kinh doanh trong những tháng cuối năm 2009 và năm 2010 tại công văn số 9104/NHNN-CSTT ngày 20/11/2009.
 
Các NHTM Nhà nước, nhất là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tập trung bố trí, phân bổ vốn cho các địa phương thuộc địa bàn nông nghiệp, nông thôn để đáp ứng vốn vay kịp thời của hộ sản xuất và doanh nghiệp sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thu mua nông sản, chế biến và xuất khẩu.
 
An Hạ