Thứ sáu, 06/04/2012 - 08:07

Chỉ cấp phép kinh doanh vàng miếng 1 lần

Dân trí Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng mà NHNN đưa ra lấy ý kiến có quy định giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng chỉ được cấp 1 lần.

Chỉ cấp phép kinh doanh vàng miếng 1 lần
Đưa việc kinh doanh vàng vào "khuôn phép".

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để lấy ý kiến góp ý.

Theo dự thảo, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện các hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua, bán vàng miếng và xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng và Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng được cấp theo quy định tại Thông tư này.

Trong đó quy định rõ, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là giấy phép cấp 1 lần.

Còn giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là giấy phép cấp hàng năm, vào đầu năm kế hoạch và có thể cấp điều chỉnh căn cứ nhu cầu và năng lực sản xuất thực tế của doanh nghiệp. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu là giấy phép cấp từng lần căn cứ nhu cầu của thị trường vàng và mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng như: xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu dưới dạng lá, dây, bột, dung dịch, muối vàng, vẩy hàn, bán thành phẩm vàng trang sức; xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ được sản xuất từ nguồn vàng nguyên liệu nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất vàng trang sức, mỹ nghệ để làm mẫu; xuất khẩu tạp chất có chứa vàng tận thu trong quá trình sản xuất để thu hồi nguyên liệu vàng.

Nếu được tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam theo quy định tại Giấy phép đầu tư, trước khi mở cửa hàng doanh nghiệp phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt cửa hàng về địa điểm bán hàng, ký mã hiệu đóng trên sản phẩm vàng.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, NHNN có văn bản cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng và Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với các trường hợp hợp lệ (trừ trường hợp nhập khẩu vàng để gia công vàng trang sức, mỹ nghệ).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và Giấy phép nhập khẩu vàng để gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cho nước ngoài.

Trước đó, ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định công nhận quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân đồng thời chính thức hóa việc Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Nghị định cũng quy định cụ thể các điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh, mua bán vàng miếng.

An Hạ