Thứ tư, 06/02/2013 - 05:41

Ban Kinh tế TW tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên

Ngày 5/2, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với cán bộ, nhân viên Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 160-QĐ/TW thành lập Ban Kinh tế Trung ương và Quyết định số 161-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban.

Thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị, lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Ban Kinh tế Trung ương đã khẩn trương triển khai các công việc để Ban sớm đi vào hoạt động ổn định.

Cụ thể, Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp nhận 30 cán bộ thuộc Vụ Kinh tế, Vụ Xã hội, Tạp chí Văn phòng cấp ủy từ Văn phòng Trung ương Đảng về Ban.

Ban phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương chuyển giao nội dung công tác tham mưu về kinh tế-xã hội để tiếp tục chỉ đạo Vụ Kinh tế, Vụ Xã hội tham mưu phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chương trình làm việc năm 2013; thực hiện một số công việc liên quan tới cán bộ và chính sách cán bộ, công tác văn phòng, tiếp nhận con dấu của Ban, xác định địa điểm giao dịch tạm thời tại 3B Hoàng Diệu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ yêu cầu cán bộ nhân viên Ban Kinh tế Trung ương phải luôn quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, đồng thời bám sát 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất, thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

Ban tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế-xã hội theo phân công, phân cấp; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương là rất nặng nề nhưng cũng rất vinh dự, tự hào. Mỗi cán bộ Ban Kinh tế Trung ương trên bất cứ cương vị công tác nào, cần tiếp tục phát huy tốt bản lĩnh chính trị, tăng cường đoàn kết, phối hợp công tác tốt trong và ngoài cơ quan; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và lao động sáng tạo cao./.

PV
TTXVN