Trường THPT đầu tiên của TPHCM đạt kiểm định chất lượng

Dân trí Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là THPT đầu tiên của TPHCM được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 - cấp độ cao nhất trong các cấp độ kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vừa tổ chức lễ đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do đồng chí Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định công nhận.

Đây là trường THPT đầu tiên của TPHCM được công nhận chất lượng giáo dục với các tiêu chí về chiến lược phát triển, chương trình giáo dục, cơ sở vật chất, trình độ và đạo đức của học sinh…

Trường THPT đầu tiên của TPHCM đạt kiểm định chất lượng
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TPHCM.

Công tác đánh giá, kiểm định chất lượng của trường do Sở GD-ĐT TPHCM tiến hành khảo sát trong thời gian 2 năm. Theo đó, công nhận trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, có 136/138 chỉ số đạt (chiếm tỷ lệ 98,6%) và 44/46 tiêu chí đạt (chiếm tỷ lệ 95,6%).

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông là hoạt động đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông về mức độ đáp ứng các Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng loại cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành.

Mục đích của công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của cơ sở giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Hoài Nam