Phê duyệt 850 báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên

Dân trí Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển vừa ký quyết định phê duyệt 850 báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của các Sở GD-ĐT và các trường sư phạm các tỉnh, thành phố.

Các báo cáo viên bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) đều là nhà giáo thuộc các cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX, chuyên gia, giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giáo dục.

Những báo cáo viên này đều nắm vững Chương trình BDTX, có khả năng truyền đạt nội dung tài liệu BDTX phù hợp với đối tượng giáo viên.Có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về hoạt động học tập của giáo viên; có khả năng hướng dẫn, tư vấn giáo viên tự học; nắm vững quy trình tổ chức, nội dung, kĩ thuật, phương pháp, hình thức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên. Ngoài ra đều là những cán bộ có tinh thần trách nhiệm, khả năng cộng tác với đồng nghiệp.

Theo quy định thì các báo cáo viên BDTX thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan chủ quản, có trách nhiệm, quyền theo quy định của pháp luật, của cơ quan chủ quản. Thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng có trách nhiệm, quyền theo quy định hiện hành về chế độ thỉnh giảng hoặc hợp đồng lao động.

Trong quyết định này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng đề nghị các Cục, Vụ, Chương trình, Dự án thuộc Bộ GD-ĐT và các Sở GD-ĐT, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý, phân công nhiệm vụ để báo cáo viên cốt cán thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm.

S.H