Hiện tượng nóng lên toàn cầu tác động lớn đến sản lượng cà phê

Dân trí Một nghiên cứu gần đây của Đại học Vermont đã chỉ ra rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm giảm các khu vực trồng cà phê tại Mỹ Latin lên đến 88% vào năm 2050.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Môi trường- Đại học Vermont đã phát hiện rằng biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng xấu đến sản lượng cà phê, do số lượng bị giảm đi của loài ong giúp thụ phấn cần thiết cho việc trồng cà phê.

“Cà phê là một trong những mặt hàng giá trị nhất trên Trái đất, và nó cần một khí hậu thích hợp và loài ong thụ phấn để có sản lượng tốt”, Taylor Ricketts, giám đốc Viện Môi trường ĐH Vermont nói trong thông cáo báo chí. “ Đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra cả hai vấn đề sẽ thay đổi như thế nào dưới tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu—những thay đổi sẽ ảnh hưởng mạnh đến các nhà cung cấp cà phê.”

Nghiên cứu, được đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences là nghiên cứu đầu tiên khảo sát ảnh hưởng kép của biến đổi khí hậu lên cà phê và loài ong ở mức quốc gia và lục địa.

Các nhà nghiên cứu dự đoán mức thiệt hại lớn hơn tại các vùng trồng cà phê so với các đánh giá trước đây, với những tác động lớn nhất ở Nicaragua, Honduras và Venezuela.

Về mặt tích cực, các nhà nghiên cứu đã cho thấy một sự tăng trưởng nhẹ về sự phù hợp của cà phê tại Mexico, Colombia, Costa Rica, Guatemala—hầu hết là những khu vực miền núi nơi mà nhiệt độ có thể hỗ trợ sự phát triển của cà phê và tăng số lượng ong.

“Nếu có loài ong trên những mảnh đất trồng cà phê, chúng sẽ rất hiệu quả và rất tốt cho việc thụ phấn, vì vậy sản lượng và chất lượng cà phê sẽ tăng”, ông Pablo Imbach, Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế,nói. "Ở những vùng mà sự phù hợp trồng cà phê giảm, chúng tôi đã muốn biết nếu sự mất mát đó có thể được bù đắp lại bởi loài ong.”

Nghiên cứu này đã xác định một số chiến lược để tăng số lượng cà phê và ong thụ phấn, bao gồm tăng số lượng. Ông sống gần các nông trại cà phê nơi mà sự đa dạng của loài ong có thể bị giảm. Các nhà chính sách cũng có thể cân nhắc các hoạt động nông nghiệp giúp giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sản lượng cà phê nơi mà loài ong đang phát triển và bảo vệ rừng và các cây che phủ, cây tự nhiên.

“Chúng tôi hi vọng rằng những nghiên cứu chúng tôi đã làm có thể giúp xác định những biện pháp quản lí đúng đắn như bảo vệ rừng, độ che phủ và sự quay vòng mùa vụ” Lee Hannal, tiến sĩ tại trung tâm bảo tồn quốc tế nói.

Quang Thiên (Theo UPI)