Đi bộ ngoài không gian nhìn từ đôi mắt của phi hành gia

Dân trí Bạn có thắc mắc đi bộ ngoài không gian sẽ như thế nào không? Mới đây, NASA đã cho phát hành cảnh quay của phi hành gia trong một chuyến đi bộ dài 7 giờ ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế.