Tỷ lệ chọi ĐH Kiến trúc, Luật, Ngân hàng, Nông lâm TPHCM

Dân trí Nhiều trường ĐH, CĐ phía Nam vừa công bố tỷ lệ chọi cho các ngành đào tạo. Một số trường đã nhanh chóng công bố tỷ lệ chọi từng ngành nhằm giúp thí sinh có thông tin về ngành thi của mình.

Dưới đây là tỷ lệ chọi của một số trường:

1. ĐH Kiến Trúc TPHCM

Năm nay, tỷ lệ chọi cao nhất của trường ĐH Kiến trúc TPHCM là ngành thiết kế Nội thất và ngoại thất với tỷ lện chọi 14,2:

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Số hồ sơ ĐKDT

Tỷ lệ "chọi"

Thiết kế nội - ngoại thất

802 101

75

1.064

13,0

Quy hoạch đô thị

102

150

252

1,6

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

103

400

1.778

4,4

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

104

75

116

1,5

Mĩ thuật công nghiệp

801

150

1.865

12,4

Thiết kế nội - ngoại thất Kiến trúc công trình

101

225

2.712

12,0


2. ĐH Luật TPHCM

Trường ĐH Luật TPHCM tổng số có 12.874 hồ sơ, chủ yếu các thí sinh ĐKDT vào ngành Luật thương mại nên tỷ lệ chọi của ngành này đứng đầu:

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Số hồ sơ ĐKDT

Tỷ lệ chọi

Luật Thương mại

501

220

4. 700

21,4

Luật Dân sự

502

220

2. 647

12,0

Luật Hình sự

503

220

2. 445

11,1

Luật Hành chính

504

220

1. 785

8,1

Luật Quốc tế

505

220

1. 297

5,9

 

3. ĐH Ngân hàng TPHCM có 21.475 hồ sơ, trong đó ngành Tài chính ngân hàng có chỉ tiêu tuyển cao nhất. Dẫn đầu tỷ lệ chọi của trường là quản trị kinh doanh với 24,1. Tỷ lệ chọi cụ thể như sau:

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Số hồ sơ ĐKDT

Tỷ lệ chọi

Tài chính ngân hàng (Tín dụng, Tài chính ngân hàng Quốc tế, Thị trường chứng khoán)

401

1.000

10.714

10,1

Quản trị kinh doanh

402

150

3.627

24,1

Kế toán - Kiểm toán

403

400

7.799

19,4

Hệ thống thong tin kinh tế

404

100

330

3,3

Tiếng Anh thương mại

751

150

855

5,7

Tài chính ngân hàng (CĐ)

C65

300

150

0,5


4. ĐH Nông Lâm TPHCM

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM có tỷ lệ chọi chung khoảng 14,5 (tổng số hồ sơ ĐKDT gần 57.000, trong đó khối B dẫn đầu với hơn 30.000 hồ sơ, khối A khoảng 20.000 hồ sơ; chỉ tiêu chung của trường là khoảng 3.900). 

Thứ tự Ngành Mã ngành Khối  thi Chỉ tiêu
1 Chăn nuôi 300 A, B 60
2 Thú Y 301 A, B 100
3 Dược Thú y 302 A,B 60
4 Nông học   A, B 120
5 Bảo vệ thực vật 304 A, B 60
6 Lâm nghiệp 305 A, B 60
7 Nông Lâm kết hợp 306 A, B 60
8 Quản lý  
Tài nguyên rừng
307 A, B 60
9 Nuôi trồng thủy sản 308 A, B 80
10 Ngư y  
(Bệnh học thủy sản)
309 A, B 60
11 Bảo quản & Chế biến NSTP 310 A, B 100
12 BQCB&NSTP  
và dinh dưỡng người
311 A, B 60
13 Công nghệ Sinh học 312 A, B 100
14 Kỹ thuật Môi trường 313 A, B 80
15 Quản lý môi trường 314 A, B 80
16 Chế biến Thủy sản 315 A, B 70
17 Sư phạm Kỹ thuật 
 nông nghiệp
316 A, B 60
 
18
 
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
 
317
 
A, B
 
60
19 BQCBNS và vi sinh thực phẩm 318 A, B 60
20 Quản lý môi trường và du lịch sinh thái 319 A, B 70
21 Sư phạm kỹ thuật công-nông nghiệp 320 A, B  

 
5. ĐH Công nghiệp TPHCM: Theo thông tin từ ban tuyển sinh nhà trường, tỷ lệ chọi cho đại học là 24,3, tỷ lệ chọi cho cao đẳng khảng 1,4. Năm nay, lượng thí sinh ĐKDT vào trường này rất lớn với 50.611 hồ sơ (tính cả bậc đào tại liên thông lên đại học).

Trong thời gian sắp tới, các trường còn lại sẽ tiếp tục công bố tỷ lệ chọi cho các thí sinh tham khảo để chọn trường thi.

Xuân Trường