TPHCM miễn học phí cho học sinh dân tộc Chăm và Khmer

Dân trí UBND TPHCM vừa có quyết định chấp thuận chế độ miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định này, tất cả học sinh dân tộc Chăm và Khmer đang theo học từ bậc mẫu giáo cho đến bậc THPT, trung tâm GDTX sẽ được miễn học phí theo mức học phí công lập. Thời gian miễn học phí từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2019 - 2020.

Học sinh dân tộc Chăm và Khmer tại TPHCM sẽ được miễn học phí đến năm học 2019 - 2020.
Học sinh dân tộc Chăm và Khmer tại TPHCM sẽ được miễn học phí đến năm học 2019 - 2020.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ có nhiệm vụ phối hợp cùng Ban Dân tộc hàng năm thống kê số lượng học sinh dân tộc Chăm và Khmer đang theo học trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó lập dự toán kinh phí thực hiện chế độ miễn học phí để gửi đến cơ quan tài chính thẩm định.

Hoài Nam