TPHCM ban hành quy định các khoản thu thỏa thuận

Dân trí Hôm nay 19/9, Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành văn bản về khung mức thu các khoản thu thỏa thuận đối với các trường THPT,Trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở, áp dụng trong năm học 2013-2014.

Đây là những khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh.

Theo như quy định, ngoại trừ các khoản Tiền ăn, tiền nước uống và Tiền học môn năng khiếu, tự chọn không quy định mức thu cụ thể mà thu theo chi phí thực tế. Các nội dung thu thỏa thuận còn lại đều có quy định mức khung cụ thể.

Nội dung các mức thu như sau: 

                                                                                                                       ĐVT: đồng

STT

Nội dung thu

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

1

Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày

 

60.000 → 90.000

70.000 → 100.000

90.000 → 120.000

2

Tiền tổ chức học tăng cường ngoại ngữ, tin học

 

80.000 → 100.000

100.000 → 120.000

 

3

Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú (tháng)

200.000 → 250.000

150.000 → 200.000

4

Tiền vệ sinh bán trú (tháng )

30.000 → 50.000

5

Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú ( năm)

300.000

150.000 → 200.000

6

Tiền ăn, tiền nước uống

Theo chi phí thực tế

7

Tiền học môn năng khiếu (tháng), tự chọn

Theo chi phí thực tế

Theo ông Lê Hoài Nam, phó giám đốc Sở GD-ĐT thì trên cơ sở khung thu theo quy định, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế: có tổ chức bếp nấu (hoặc hợp đồng suất ăn), nhu cầu trang bị vật dụng phục vụ bán trú cho cá nhân học sinh (hoặc dùng chung lớp, dùng chung trường)… để xây dựng dự toán chi làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể.

Các khoản thu này phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. Riêng đối với các khoản thu hộ chi hộ các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn Liên Sở GD-ĐT và Tài chính số 2949/HDLS/GDĐT-TC ngày 5/9/2013.

Lê Phương