Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ

Dân trí Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 74/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Văn bản này cho biết: Ngày 17/2/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Tham dự cuộc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ GD-ĐT báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kết luận: Năm 2014, Bộ GD-ĐT triển khai phương án tổ chức các kỳ thi như đã nêu trong Báo cáo ngày 17/2/2014, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT khẩn trương xây dựng phương án tổ chức thi từ năm 2015 và công bố công khai vào đầu quý III năm 2014 theo hướng: Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học tập, phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng nghiệp, tạo thước đo khách quan, khoa học để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong việc tự chủ tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học và hướng tới có một kỳ thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo thông tin riêng của PV Dân trí, trong bản báo cáo ngày 17/2 Bộ GD-ĐT định hướng thi tốt nghiệp THPT 4 môn (hai môn bắt buộc Toán, Ngữ Văn và hai môn tự chọn); trước ý kiến không nên đưa Ngoại ngữ thành môn thi khuyến khích, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh đưa thành môn tự chọn.
 
Về vấn đề mở rộng diện miễn thi lên khoảng 20% cho mỗi địa phương còn nhiều băn khoăn nên Bộ GD-ĐT đã tạm dừng chủ trương này.

Tuy nhiên, hiện tại Bộ GD-ĐT vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các bước cuối cùng trước khi đưa ra thông tin chính thức về kì thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

Nguyễn Hùng