Thủ khoa Học viện Hàng không Việt Nam đạt 27 điểm

Dân trí Hôm nay, Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2014. Thủ khoa năm nay của Học viện là thí sinh Lê Tân (SBD:419) thi khối A vào ngành Quản trị kinh doanh.

Thủ khoa khối A1 là thí sinh Châu Bảo Nhi (SBD:1468) đạt 24,5 điểm thi vào ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông.
 
Thủ khoa khối D1 là thí sinh Nguyễn Hữu Cảnh (SBD:1647) thi vào ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông đạt điểm cao nhất khối là 24 điểm.
 
Năm nay, có 1.730 thí sinh dự thi vào hệ ĐH của Học viện Học viện Hàng Việt Nam. Thống kê điểm theo chỉ tiêu cho thấy, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông (100 chỉ tiêu) có 100 thí sinh đạt 17 điểm trở lên, ở mức 16,5 điểm có 122 thí sinh đạt được, 16 điểm có 142 thí sinh đạt được. Ngành Quản trị kinh doanh (450 chỉ tiêu) có 502 thí sinh đạt 16,5 điểm, ở mức 16 điểm có 559 thí sinh đạt được.
 
Như vậy, nhiều khả năng ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử - truyền thông điểm chuẩn là 16 điểm, ngành Quản trị kinh doanh điểm chuẩn khoảng 16,5 điểm (giảm 2 điểm so với điểm chuẩn năm 2013).

Lê Phương