Thống nhất đề thi trắc nghiệm giáo dục quốc phòng trên toàn quốc

Dân trí Để bảo đảm chất lượng bộ đề thi trắc nghiệm môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh khách quan, Bộ GD-ĐT sẽ ra một bộ đề thi cơ bản thống nhất trên toàn quốc về môn học này.

Ngày 5/1, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các trường đại học, học viện về xây dựng bài giảng điện tử và đề thi trắc nghiệm khách quan môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh (GDQP-AN).

Năm 2010, Bộ GD-ĐT đã phát động xây dựng một triệu bài giảng điện tử phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đào tạo, đồng thời Bộ đề nghị các trường đại học, cao đẳng (những đơn vị chủ quản giảng dạy môn học GDQP-AN) và các trung tâm GDQP-AN sinh viên thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDQP-AN.

Về xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan, lãnh đạo Bộ cho biết, sau khi ban hành chương trình mới và giáo trình GDQP-AN, các trường, trung tâm GDQP-AN sinh viên đã chủ động biên soạn đề thi trắc nghiệm khách quan để sử dụng trong phạm vi của đơn vị mình. Tuy nhiên, hình thức, nội dung bộ đề thi và phương pháp tiến hành của các đơn vị khác nhau dẫn đến chất lượng bộ đề thi chưa cao.

Để bảo đảm chất lượng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan (cấu trúc đề, chuẩn kiến thức, kỹ năng, sát đúng với chương trình) và nhằm sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc (như chương trình, giáo trình) rất cần được hội đồng thẩm định quốc gia đánh giá, lựa chọn. Vì vậy, Bộ đề nghị các trường, trung tâm GDQP-AN sinh viên đã biên soạn đề thi trắc nghiệm, gửi về Bộ để tổ chức hội đồng thẩm định.

Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan GDQP-AN sau khi được thẩm định sẽ đưa lên mạng, sao in vào đĩa cùng với phần mềm trộn đề thi để sử dụng thống nhất trong các trường và trung tâm GDQP-AN sinh viên. Các đơn vị căn cứ vào bộ đề thi cơ bản có thể biên soạn bổ sung chi tiết, mở rộng đề thi cho phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm giáo dục đào tạo của đơn vị mình. Thời gian gửi bộ đề thi trước ngày 31/3/2011.

Hồng Hạnh