Nghệ An thừa hơn 3.400 giáo viên

Dân trí Do quy mô trường lớp và học sinh giảm, trong năm học 2006 - 2007 toàn tỉnh Nghệ An sẽ dôi dư 3.410 giáo viên. Thông tin trên được Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết chiều ngày 11/8.

Trong số giáo viên dư thừa, có hơn 500 giáo viên bậc tiểu học (chủ yếu ở TP Vinh, thị xã Của Lò, huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Đô Lương) và 2.810 giáo viên bậc trung học cơ sở (riêng trong biên chế dôi dư 1.539 giáo viên).

 

Theo ông Lê Tiến Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, số giáo viên dư thừa sẽ giải quyết theo hướng tiếp tục phân loại, cho thay thế những giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thanh lý hợp đồng, giải quyết hưu theo chế độ; chuyển sang làm việc khác. Đồng thời, Sở khuyến cáo các huyện dừng tiếp nhận, nếu cần chỉ tiếp nhận số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên con gia đình chính sách...

 

Số giáo viên dôi dư của bậc tiểu học sẽ tiếp tục tăng hằng năm do quy mô lớp, trường tiếp tục giảm, dự kiến đến năm 2010 mới có thể ổn định.

 

Nam Xuân