Lần đầu tiên luận văn Thạc sĩ Việt Nam do Hội đồng quốc tế chấm

Dân trí Ngày 29/12/2009, sáu học viên đầu tiên của khóa học đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính, ĐH Công nghệ Hà Nội đã bảo vệ luận văn thạc sĩ với Hội đồng chấm luận văn quốc tế.

Theo lãnh đạo ĐH Công nghệ, đây là lần đầu tiên trường tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ với với Hội đồng chấm luận văn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế. Đây cũng là một trong 16 ngành đào tạo bậc đại học và 23 chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học đã có những điều kiện cận kề trình độ quốc tế của ĐH QGHN được lựa chọn để phát triển, vì thế nhiệm vụ Chiến lược này còn được gọi tắt là “Đề án 16+23”.
 
Học viên Nguyễn Thùy Linh, K14, khoa CNTT, chuyên ngành Khoa học Máy tính
đang bảo vệ luận văn dưới Hội đồng chấm luận văn quốc tế.

Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đang triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính và 2 chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học Máy tính và ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông.

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) được xây dựng và phát triển trên cơ sở tham khảo hệ thống tiêu chuẩn và hướng dẫn của các hiệp hội nghề nghiệp ACM, IEEE đồng thời dựa trên quan hệ hợp tác với một số đối tác là các trường đại học, viện nghiên cứu có danh tiếng ở nước ngoài như Viện Khoa hoc và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST), Đại học Quốc gia Singapore (NUS)... Đối với khóa đầu tiên, tất cả các học viên đạt trình độ Tiếng Anh tương đương 5,0 IELTS và có 4 học viên đạt điểm tương đương từ 6,5 IELTS trở lên.

Sáu trong số 14 môn học chuyên ngành được các giảng viên của Trường ĐHCN hoặc các nhà khoa học nước ngoài giảng dạy trực tiếp bằng Tiếng Anh. Tất cả các học viên trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn đều có kết quả nghiên cứu đủ điều kiện công bố tại các hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc trên các tạp chí chuyên ngành. Cho đến thời điểm này, đã có 10 công trình được công bố tại các hội nghị quốc tế mà các học viên của khóa đào tạo này là đồng tcá giả. Luận văn của học viên được viết bằng Tiếng Anh và được gửi các giáo sư nước ngoài đánh giá, phản biện.

Giáo sư Chin Wei Ngan từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), người đã được mời đọc, đánh giá phản biện ba luận văn, đồng thời trực tiếp tham gia các hội đồng chấm các luận văn thạc sĩ nói trên đánh giá rằng: “Các luận văn đều là các công trình có đóng góp tốt đối với chủ đề nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của luận văn thạc sĩ như tôi đã từng trực tiếp đánh giá”.

Được biết, một số học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt đầu tiên này đã có học bổng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các trường đại học có uy tín ở trên thế giới.

Hồng Hạnh