Hội thảo khoa học xây dựng mô hình “Dòng họ học tập”

Dân trí Ngày 6/5/2015, tại TP Nam Định, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức hội thảo xây dựng mô hình “Dòng họ học tập” góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Tham gia hội thảo có đại diện của hơn 30 dòng họ; lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực của 15 Hội Khuyến học các tỉnh, thành phía Bắc; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các Ban, ngành của tỉnh Nam Định.  

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo.
 
Ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, ông Bùi Đức Long, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cầm
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cầm.

GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: “Ngày 20/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 281/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Theo Quyết định này, các danh hiệu Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học sẽ đổi thành Gia đình học tập, Dòng họ học tập và Cộng đồng học tập. Chúng ta chủ trương xây dựng xã hội học tập từ cơ sở mà động lực không thể thiếu được là gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Hội thảo hôm nay đề cập tới vai trò của dòng họ trong cuộc vận động xây dựng xã hội học tập và triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung ương Hội hy vọng hội thảo của chúng ta sẽ mở ra một hướng đi đúng trong việc tổ chức triển khai Đề án học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư trong giai đoạn 2016 - 2020”.

GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam
GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam.

Ông Bùi Đức Long, UVTV- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Hội Khuyến học Nam Định, và khẳng định: Nam Định là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong việc xây dựng dòng họ hiếu học, nay là dòng họ học tập. Nam Định luôn ý thức muốn có dòng họ hiếu học (dòng họ học tập) thì phải có gia đình hiếu học (gia đình học tập), đồng thời phải phát triển mạnh tổ chức Hội ở cơ sở, xây dựng cộng đồng học tập, công dân học tập. Qua hội thảo này, chúng tôi hy vọng là một cơ hội để các địa phương trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng dòng họ học tập, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành xây dựng dòng họ học tập, xã hội học tập.

Qua 35 bài viết và 21 ý kiến phát biểu tham luận, các đại biểu đều khẳng dịnh vai trò của dòng họ trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong gia đình và cộng đồng dân cư, các đại biểu cũng nêu những  thuận lợi, khó khăn  trong công tác vận động dòng họ học tập đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là kinh nghiệm vận động và xây dựng phong trào Dòng họ hiếu học nay là Dòng họ học tập của tỉnh Nam Định. Các đại biểu cũng đánh giá cao Ban điều hành Đề án đã đưa ra các tiêu chí công nhận Dòng họ học tập, tuy nhiên để được Thủ tướng thông qua tiêu chí này vào năm 2016, đề nghị Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cần lấy ý kiến đông đảo các dòng họ trong toàn quốc sau đó có văn bản chính thức trình Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đã đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh  đối với công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đăng cai tổ chức thành công hội thảo.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm mong rằng, qua cuộc hội thảo này, các cấp Hội Khuyến học, các dòng họ có thêm những kinh nghiệm để tổ chức xây dựng mô hình dòng họ học tập, nhằm góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư” do Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện.

Lương Thanh