Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn

Dân trí Sáng nay 9/8, Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn. Theo đó, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

1. Ðiểm trúng tuyển ngành: Quan hệ Quốc tế (tiếng Anh) - khối D1 (mã số 701)

Ðối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

21,0

20,5

20,0

19,5

Nhóm 2

20,0

19,5

19,0

18,5

Nhóm 1

19,0

18,5

18,0

17,5

2. Ðiểm trúng tuyển ngành: Quan hệ Quốc tế (tiếng Pháp) - khối D3 (mã số 703)

Ðối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

22,0

21,5

21,0

20,5

Nhóm 2

21,0

20,5

20,0

19,5

Nhóm 1

20,0

19,5

19,0

18,5

3. Ðiểm trúng tuyển ngành: Quan hệ Quốc tế (tiếng Trung) - khối D1 (mã số 704)

Ðối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

20,0

19,5

19,0

18,5

Nhóm 2

19,0

18,5

18,0

17,5

Nhóm 1

18,0

17,5

17,0

16,5


4. Ðiểm trúng tuyển ngành: Cử nhân tiếng Anh (mã 751)

Ðối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

25,5

25,0

24,5

24,0

Nhóm 2

24,5

24,0

23,5

23,0

Nhóm 1

23,5

23,0

22,5

22,0


5. Ðiểm trúng tuyển ngành: Cử nhân tiếng Pháp (mã 753)

Ðối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

28,0

27,5

27,0

26,5

Nhóm 2

27,0

26,5

26,0

25,5

Nhóm 1

26,0

25,5

25,0

24,5

6. Ðiểm trúng tuyển ngành: Cử nhân Luật Quốc tế (mã 501)

Ðối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

19,0

18,5

18,0

17,5

Nhóm 2

18,0

17,5

17,0

16,5

Nhóm 1

17,0

16,5

16,0

15,5

7. Điểm trúng tuyển ngành: Cử nhân Kinh tế Quốc tế - khối A (mã 401)

Ðối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

21,5

21,0

20,5

20,0

Nhóm 2

20,5

20,0

19,5

19,0

Nhóm 1

19,5

19,0

18,5

 

Hồng Hạnh