Hậu Giang: Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách ngoài nhà trường

Dân trí Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cần chấn chỉnh lại việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách ngoài nhà trường.

Theo công văn của Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang, hiện nay, ở một số trường phổ thông, cán bộ quản lý, giáo viên đang phải sử dụng nhiều loại hồ sơ, sổ sách ngoài những quy định tại Điều lệ hoặc quy chế nhà trường của Bộ GD-ĐT.

“Việc này làm mất nhiều công sức, gây ảnh hưởng đến thời gian giảng dạy, công tác và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, quản lý, giáo viên”, công văn nhấn mạnh.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở GĐ-ĐT tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị trường học không sử dụng những loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ GD-ĐT ban hành; có thể sử dụng kết hợp để giảm số lượng các loại hồ sơ, sổ sách ở mỗi trường.

Các trường không được yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài các loại sau: giáo án; sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; sổ điểm cá nhân (không yêu cầu đối với giáo viên Tiểu học); sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm).

Ngoài ra, Sở đề nghị các cơ sở giáo dục cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường như sử dụng sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý tổng hợp các số liệu, hồ sơ quản lý nhà trường…

Sở cũng yêu cầu các Phòng GD-ĐT không được chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành tới các nhà trường các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu, quản lý chuyên môn của nhà trường và của giáo viên.

Những việc làm trên, Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn cần phải thực hiện kịp thời, nghiêm túc để đảm bảo chất lượng trong hoạt động dạy và học.

Huỳnh Hải