Hà Nội: Rà soát việc thực hiện đề án Ngoại ngữ quốc gia

Dân trí Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc báo cáo việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Mục đích của việc làm này nhằm phục vụ cho kiểm tra, rà soát của các ban ngành.

Theo văn bản của Sở GD-ĐT Hà Nội, các đơn vị phải báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên dạy môn ngoại ngữ, cán bộ làm thiết bị (số lượng biên chế, trình độ chất lượng chuyên môn…); Việc bố trí chương trình dạy và học ngoại ngữ theo quy định; Công tác đầu tư trang thiết bị phòng học ngoại ngữ các cấp học giai đoạn 2011-2013 từ các nguồn vốn. Hiệu quả của việc sử dụng, bảo quản bổ sung thay thế thiết bị phòng học ngoại ngữ đã được đầu tư trang bị.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải nêu rõ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả thiết bị.

Sở GD-ĐT cũng cho biết, Đoàn kiểm tra của ban, ngành thành phố và Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra, rà soát ngay sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị.

S.H