Giáo viên THCS phải thực hiện bồi dưỡng 120 tiết/năm

Dân trí Hàng năm giáo viên THCS thực hiện bồi dưỡng 120 tiết để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

Đây là những quy định trong dự thảo Thông tư chương trình khung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS đang được Bộ GD-ĐT đăng tải xin ý kiến.

Theo đó, trong 120 tiết này sẽ có 60 tiết bắt buộc và 60 tiết tự chọn. Đối với số tiết bắt buộc sẽ chia thành hai khối kiến thức: Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ năm học theo cấp học nhằm tăng cường năng lực đáp ứng của giáo viên THCS đối với các yêu cầu đặt ra theo nhiệm vụ và Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục địa phương theo từng năm học (bao gồm cả các nội dung bồi dưỡng theo các dự án triển khai tại địa phương) nhằm tăng cường năng lực đáp ứng của giáo viên THCS đối với các yêu cầu phát triển giáo dục hàng năm của địa phương.

Số tiết tiết tự chọn là khối kiến thức phát triển nghề nghiệp giáo viên nhằm giúp giáo viên THCS phát triển nghề nghiệp liên tục; nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo nhu cầu của từng giáo viên

Giáo viên tự học, tự bồi dưỡng là chính trên cơ sở được đáp ứng tài liệu và có sự hỗ trợ, hướng dẫn (qua mạng hoặc tổ chức lớp tập trung); chú trọng các hình thức bồi dưỡng theo nhóm giáo viên cùng trường hoặc cụm trường.

Giáo viên THCS đạt kết quả bồi dưỡng hàng năm sẽ được cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận được coi là căn cứ để xác định việc giáo viên THCS hoàn thành chương trình, kế hoạch bồi dưỡng theo năm học đồng thời làm căn cứ để đánh giá, thực hiện việc nâng bậc, nâng ngạch đối với giáo viên THCS theo quy định hiện hành.

Cũng theo dự thảo này thì kế hoạch bồi dưỡng hàng năm cho giáo viên THCS được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GD- ĐT đối với khối kiến thức bắt buộc thứ nhất, Sở GD-ĐT đối với khối kiến thức bắt buộc thứ hai và đề xuất của giáo viên đối với khối kiến thức tự chọn trong chương trình khung.

Nguyễn Hùng