Đố bạn: Thành ngữ tiếng Anh nào được chuộng hơn?

Dân trí Bài trắc nghiệm dưới đây đố bạn về những cặp thành ngữ khá là mâu thuẫn trong tiếng Anh, “nhiệm vụ” của bạn là đoán xem thành ngữ nào trong 2 thành ngữ được ưa chuộng hơn. Bạn thử làm xem mình có đoán trúng không nhé.
 >> Đố bạn làm bài thi tiếng Anh vào trường chuyên ở vương quốc Anh
 >> Trắc nghiệm về từ trong tiếng Anh: Bạn làm đúng bao nhiêu câu?
 >> Đố bạn làm đúng trắc nghiệm tiếng Anh dành cho học sinh 11 tuổi