Đố bạn làm bài trắc nghiệm Địa lý dành cho học sinh 15 tuổi

Dân trí Bài trắc nghiệm dưới đây gồm các câu hỏi về lĩnh vực Địa lý dành cho học sinh 15 đến 16 tuổi. Bạn thử làm xem đúng bao nhiêu câu nhé.
 >> Đố bạn làm trắc nghiệm cực dễ về địa lý
 >> Trắc nghiệm địa lý: Bạn có biết những nước có tên rất lạ này?
 >> Trắc nghiệm: Bạn có biết con vật biểu tượng của các nước?

Xuân Vũ

Tổng hợp