Đà Nẵng:

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn

Dân trí Năm học 2008-2009, Đà Nẵng và Quảng Nam có 249 học sinh (chưa kể lớp chuyên Pháp) đỗ vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Điểm trúng tuyển vừa được Sở GD-ĐT Đà Nẵng công bố sáng nay.

Cụ thể, điểm xét tuyển của học sinh vào chuyên Toán đạt từ 7,44 điểm trở lên (tuyển 54 HS); Vật lý: 8 điểm (30 HS); Hóa học: 7,69 điểm (30 HS); Sinh học: 7,63 (20 HS); Ngữ văn: 7,31 điểm (24 HS và 1 HS tên Trần Thị Hạnh Trúc đạt giải nhì viết thư quốc tế UPU quốc gia được xét tuyển thẳng); Lịch sử: 7,63 điểm (10 HS); Địa lý: 7,25 điểm (10 HS); tiếng Anh 7,81 điểm (35 HS); Tin học 8,56 điểm (15 HS).

 

Đối với 20 học sinh Quảng Nam được tuyển trong đợt này, phải hội đủ tiêu chuẩn: chuyên Toán 7,75 điểm (7 HS); Vật lý 8,25 điểm (3 HS); Hóa học 7,94 điểm (4 HS); Ngữ văn 7,38 điểm (2 HS); tiếng Anh 7,81 (3 HS); Tin học 9,25 điểm (1 HS).

 

Riêng lớp chuyên Pháp, sẽ có kết quả xét tuyển trong vài ngày tới.

 

Khánh Hiền