Điểm chuẩn trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Dân trí Chiều nay, trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng công bố có thay đổi điểm chuẩn trong vài ngành CĐ chuyên nghiệp vào trường.

Dưới đây là điểm trúng tuyển hệ CĐ năm 2009,  HSPT - KV3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.   
 

Ngành đào tạo Khối Điểm chuẩn NV1 năm 2009

(HSPT, KV3

Tổng số đạt điểm trúng tuyển
Công nghệ Kỹ  thuật điện (Điện công nghiệp) A 14,5 573
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí A 15 633
Công nghệ kỹ thuật ô tô A 14,5 779
Công nghệ kỹ thuật điện tử A 14 476
Tin học A 14 460
Nhiệt lạnh A 14 231
Công nghệ  kỹ thuật cơ  điện tử A 14,5 378
Công nghệ tự động A 14,5 251
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông A 15 929
Kinh  tế ( ngành kế toán) A 14 472
 

Lê Phương