Điểm chuẩn NV2 trường ĐH Điện lực, ĐH Lao động xã hội, ĐH Thăng Long

Dân trí Tối 11/9, hai trường ĐH phía Bắc đã chính thức công bố điểm chuẩn NV2. Trong khi trường ĐH Lao động xã hội không có chủ trương xét tuyển NV3 thì ĐH Thăng Long vẫn dành 20 chỉ tiêu cho ngành Tiếng Trung.

1. ĐH Điện lực:

- Hệ Đại học: Điểm Trúng tuyển NV2 (cho tất cả các ngành): 21 điểm

- Hệ Cao đẳng:

Ngành học

Khối

Điểm chuẩn NV2

Hệ thống điện

A

12

Tin học

A

10

Nhiệt điện

A

10

Thuỷ điện

A

10

Công nghệ tự động

A

10

Quản lý năng lượng

A

10

Điện tử viễn thông

A

12

Công nghệ Cơ khí

A

10

Cơ điện tử

A

10

 2. ĐH Lao động Xã hội (cơ sở 1)

- Hệ Đại học tại Hà Nội - Mã trường: DLX

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV2

Quản trị nhân lực

A

17.0

C

20.5

D1

17.0

Kế toán

A

20.5

D1

18.0

Bảo hiểm

A

17.0

C

20.5

D1

17.0

Công tác xã hội

C

18.5

D1

15.5

- Hệ Đại học tại Sơn Tây - Mã trường: DLT

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV2

Quản trị nhân lực

A

16.0

C

18.0

D1

15.5

Kế toán

A

17.0

D1

16.5

Hệ Cao đẳng:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV2

Thi sinh thi đề ĐH

Thí sinh thi đề CĐ

Quản trị nhân lực

A

13.5

19.5

C

17.5

20.5

D1

13.0

19.0

Kế toán

A

15.0

20.5

D1

14.5

20.0

Bảo hiểm

A

13.0

19.5

C

17.5

20.5

D1

13.0

18.5

Công tác xã hội

C

16.0

19.0

D1

12.5

17.0

3. ĐH Thăng Long

Ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn NV2

Ghi chú

Toán tin ứng dụng

A

21.0

Các ngành khối A có điểm chuẩn 21 thì môn Toán nhân hệ số 2.

Ngành Tiếng Anh khối D1, Tiếng trung khối D4, ngoại ngữ nhân hệ số 2

Khoa học máy tính

A

21.0

Mạng máy tính và VT

A

21.0

Tin quản lý

A

21.0

Công nghệ tự động

A

21.0

Quản lý bệnh viện

A,B

16.0

Kế toán

A,D1,3

16.0/16.0

Tài chính-Ngân hàng

A,D1,3

16.0/16.0

Quản trị Kinh doanh

A,D1,3

16.0/16.0

Công tác xã hội

B,C,D1,3

17.0/16.0/16.0

Việt Nam học

C,D1

16.0/16.0

Tiếng Anh

D1

21.0

Tiếng Trung

D1,D4

16.0/21.0

Tiếng Nhật

D1

16.0

Y tế công cộng

B

17.0

* Xét tuyển NV3: 20 chỉ tiêu cho ngành Tiếng Trung.

Điều kiện xét tuyển: thi khối D4 đạt 21 điểm trở lên (môn Tiếng Trung tính hệ số 2).

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ 15/09 đến 16h30 ngày 30/09/08.

Nguyễn Sơn