Điểm chuẩn HV An ninh, Cảnh sát và ĐH Phòng cháy chữa cháy

Dân trí Ngoài công bố điểm chuẩn, ĐH Phòng cháy chữa cháy xét tuyển 40 chỉ tiêu nguyện vọng 2 hệ Dân sự, điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Xem điểm thi - (Ảnh: Hồng Hạnh)
1. Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát - Hà Nội
 

Ngành

Khối


Điểm chuẩn

Nữ (Nghiệp vụ Cảnh sát)

A

24,5

Nam (Nghiệp vụ Cảnh sát)

A

23,5

Nữ (Nghiệp vụ Cảnh sát)

C

24,5

Nam (Nghiệp vụ Cảnh sát)

C

21,5

Nữ (Nghiệp vụ Cảnh sát)

D1

23.0

Nam (Nghiệp vụ Cảnh sát)

D1

19,5

Nữ (tiếng Anh)

D1

26,5

Nam (tiếng Anh)

D1

21,0

 

 

 

 

 

 

 
2. Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân - Hà Nội 

 

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

Nam (An ninh điều tra tội phạm)

A

22

Nữ (An ninh điều tra tội phạm)

A

24

Nam (An ninh điều tra tội phạm)

C

21

Nữ (An ninh điều tra tội phạm)

C

24,5

Nam (An ninh điều tra tội phạm)

D1

19

Nữ (An ninh điều tra tội phạm)

D1

19,5

Nam (Tin học)

A

19,5

Nữ (Tin học)

A

20,5

Nam (Cử nhân tiếng Anh)

D1

17,5

Nữ (Cử nhân tiếng Anh)

D1

24

Nam (Cử nhân tiếng Trung)

D1

17,5

Nữ (Cử nhân tiếng Trung)

D1

26,5

 * Lưu ý: Điểm chuẩn môn thi ngành Ngoại ngữ của Học viện An ninh đã nhân hệ số

 3. ĐH Phòng cháy chữa cháy

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

Nam - hệ Công an (phía Bắc)

A

17

Nữ - hệ Công an (phía Bắc)

A

16,5

Nam - hệ Công an (phía Nam)

A

13,5

Nữ - hệ Công an (phía Bắc)

A

15,5

 
Điểm chuẩn NV1 hệ Dân sự: 13.

Trường dành 40 chỉ tiêu xét tuyển NV 2 hệ Dân sự. Điểm chuẩn NV2 bằng điểm NV1. 

Hồng Hạnh