Điểm chuẩn ĐH Y Hải Phòng, Y Khoa Thái Nguyên sẽ giảm

Dân trí Ngành vốn được nhiều thí sinh khối B quan tâm nhất là Bác sỹ đa khoa không còn có điểm chuẩn cao chót vót. Trái lại, các ngành trước đây ít được quan tâm thì nay điểm chuẩn có chiều hướng tăng.


(Ảnh: Việt Hưng)

Kết quả phân tích từ điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có) của từng thí sinh cho thấy, điểm chuẩn của đa số các ngành của hai trường này đều giảm so với năm 2008. Chỉ có một số ít ngành biến động khi tăng lên từ 0.5-1.5 điểm.

Dữ liệu phân tích chỉ có tính chấm tham khảo, để biết trúng tuyển hay không thì thí sinh phải đợi trường công bố điểm chuẩn.

1. ĐH Y Hải Phòng

* Ngành Bác sỹ đa khoa (mã ngành 301): chỉ tiêu 500

Có 3.524 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Số thí sinh có điểm đạt từ 21.0 trở lên là 884, từ 21.5 trở lên là 726 và từ 22.0 trở lên là 634. Tổng số thí sinh có điểm từ 22.5 trở lên là 542 và từ 23.0 trở lên là 452.

Như vậy để có lợi thì nhiều khả năng trường sẽ ấn định điểm chuẩn ngành này là 22.5.

* Ngành Bác sỹ Răng Hàm Mặt (mã ngành 303): chỉ tiêu 30

Có 240 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Số thí sinh có điểm đạt từ 19.0 trở lên là 61, từ 20.0 trở lên là 50 và từ 20.5 trở lên là 44. Tổng số thí sinh có điểm từ 21.0 trở lên là 39, từ 21.5 trở lên là 36 và từ 22.0 trở lên là 29.

Như vậy thì nhiều khả năng trường sẽ ấn định điểm chuẩn ngành này là 22.0

* Ngành Bác sỹ Y học dự phòng (mã ngành 304): chỉ tiêu 50

Có 419 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Số thí sinh có điểm đạt từ 19.0 trở lên là 95, từ 19.5 trở lên là 83 và từ 20.0 trở lên là 73. Tổng số thí sinh có điểm từ 20.5 trở lên là 59, từ 21.0 trở lên là 46 và từ 21.5 trở lên là 37.

Như vậy thì nhiều khả năng trường sẽ ấn định điểm chuẩn ngành này là 20.5 hoặc 21.0

* Ngành Điều dường (mã ngành 305): chỉ tiêu 60

Có 1.554 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Số thí sinh có điểm đạt từ 20.0 trở lên là 204, từ 20.5 trở lên là 165 và từ 21.0 trở lên là 131. Tổng số thí sinh có điểm từ 21.5 trở lên là 109, từ 22.0 trở lên là 81 và từ 22.5 trở lên là 55. Số thí sinh có điểm từ 23.0 trở lên là 45.

Như vậy thì nhiều khả năng trường sẽ ấn định điểm chuẩn ngành này là 22.5

2. ĐH Y khoa - ĐH Thái Nguyên

* Ngành Dược sỹ đại học (mã ngành 202): chỉ tiêu 100

Tổng số thí sinh dự thi vào ngành là 1.688. Số thí sinh có điểm từ 20.0 trở lên là 152, từ 20.5 trở lên là 128 và từ 21.0 trở lên là 118. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ 21.5 trở lên là 96 và từ 22.0 trở lên là 73. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 21.5

* Ngành Bác sỹ đa khoa (mã ngành 321): chỉ tiêu 200

Tổng số thí sinh dự thi vào ngành là 5.144. Số thí sinh có điểm từ 22.0 trở lên là 338, từ 22.5 trở lên là 279 và từ 23.0 trở lên là 215. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ 23.5 trở lên là 164 và từ 24.0 trở lên là 122. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 23.5

* Ngành Cử nhân điều dưỡng (mã ngành 322): chỉ tiêu 100

Tổng số thí sinh dự thi vào ngành là 1.568. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 186, từ 18.5 trở lên là 156 và từ 19.0 trở lên là 126. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ 19.5 trở lên là 99 và từ 20.0 trở lên là 74. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 19.5

* Bác sỹ y học Dự phòng (mã ngành 323): chỉ tiêu 50

Tổng số thí sinh dự thi vào ngành là 767. Số thí sinh có điểm từ 19.0 trở lên là 76, từ 19.5 trở lên là 64 và từ 20.0 trở lên là 52. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ 20.5 trở lên là 37 và từ 21.0 trở lên là 32. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 20.0

* Ngành Bác sỹ răng hàm mặt (mã ngành 324): Chỉ tiêu 30

Tổng số thí sinh dự thi vào ngành là 326. Số thí sinh có điểm từ 21.5 trở lên là 45, từ 22.0 trở lên là 36 và từ 22.5 trở lên là 30 và từ 23.0 trở lên là 23. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng là 22.5.

Nguyễn Hùng