Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Y Hải Phòng, DL Văn Lang

Dân trí Ngoài việc công bố điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 còn đưa ra điểm sàn xét tuyển 105 chỉ tiêu NV2, ĐH DL Văn Lang xét tuyển 2000 chỉ tiêu với mức điểm bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

 

1. ĐH Sư phạm HN Hà Nội 2

 

Tên ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Xét tuyển NV2

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

Hóa học

202

A

16,0

18,0

8

Lịch sử

604

C

17,5

 

 

Sinh học

302

B

17,0

19,0

5

SP Kỹ thuật nông nghiệp

303

B

16,0

 

 

Sư phạm Giáo dục Công dân

602

C

20,0

 

 

Sư phạm giáo dục mầm non

903

M

15,0

 

 

Sư phạm Giáo dục tiểu học

904

M

15,0

 

 

Sư phạm Hoá

201

A

22,0

 

 

Sư phạm Kỹ thuật

104

A

15,0

 

 

Sư phạm Ngữ văn

601

C

20,5

 

 

Sư phạm Sinh

301

B

21,0

 

 

Sư phạm TDTT- Giáo dục Quốc phòng

901

T

25,5

 

 

Sư phạm Toán

101

A

21,5

 

 

Sư phạm Vật lý

102

A

21,0

 

 

Tiếng Anh

751

D1

15,0

17,0

6

Tin học

103

A

15,0

 

 

Toán

105

A

17,0

19,0

9

Văn học

603

C

17,0

19,0

8

Vật lý

106

A

15,0

17,0

32

Việt Nam học

605

C

15,0

17,0

36

Lưu ý: Điểm công bố không tính hệ số

2. ĐH Y Hải Phòng 

 

+ Ngành Bác sỹ đa khoa: 24 điểm

+ Điều Dưỡng: 22 điểm.

 

3. ĐH Dân lập Văn Lang 

Mã ngành

Tên ngành

 

Khối thi

 

Điểm chuẩn NV1

 

101

Công nghệ thông tin

A

15.0

D1

13.0

103

Xây dựng

A

15.0

104

Kiến trúc

V

19.0

301

Công nghệ và Quản lý môi trường

A, B

15.0

302

Công nghệ sinh học

A, B

15.0

401

Tài chính – Tín dụng

A

15.0

D1

13.0

402

Kế toán

A

15.0

D1

13.0

403

Quản trị kinh doanh

A

15.0

D1

13.0

404

Thương mại

A

15.0

D1

13.0

405

Du lịch

A

15.0

D1, D3

13.0

601

Quan hệ công chúng

A

15.0

C

14.0

D1

13.0

701

Tiếng Anh

D1

17.5

800

Mỹ thuật công nghiệp

H

20.0

V

19.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

 

 + Ngành Kiến Trúc (104V) và Mỹ thuật công nghiệp (800V) môn Vẽ nhân hệ số 2.

 

 + Ngành Tiếng Anh (701D1) môn Anh văn nhân hệ số 2 và tổng 3 môn chưa nhân hệ số.


 + phải đủ điểm sàn là 13.0 Ngành Mỹ thuật công nghiệp (800H) môn Hình hoạ mỹ thuật nhân hệ số 2.

 

 + Trường hợp thí sinh dự thi khối H có 3 môn thi năng khiếu, khi tính sẽ lấy thành 2 điểm, cách tính như sau: môn Hình họa nhân hệ số 2, điểm thứ hai là trung bình cộng của 2 môn còn lại.

Trường tuyển khoảng 2000 chỉ tiêu NV2 vào tất các các ngành với mức điểm xét tuyển bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Nguyễn Hùng