Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương cơ sở II TPHCM

Dân trí Chiều 7/8, Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II tại TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển NV1 hệ Đại học.

 

 

Khối

Điểm sàn của khối (KV3)

 Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn ngành (KV3)

 

 

 

 

A

 

 

 

 

24

Kinh tế

401

24,5

Quản trị Kinh doanh

Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế

402

 

 

 

24

Chuyên ngành Luật kinh doanh Quốc tế

403

Tài chính -Ngân hàng

Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

410

 

Khối

Điểm sàn của khối (KV3)

Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn ngành (KV3)

 

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

 

22

Quản trị Kinh doanh

Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế

402

 

 

 

22

Chuyên ngành Luật kinh doanh Quốc tế

403

 

Kinh tế

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (Tiếng Nhật)

455

Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

410

 

 

22,5

 

Kinh tế

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (Tiếng Anh)

451

 

Khối

Điểm sàn của khối (KV3)

 Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn ngành (KV3)

 

 

D6

 

 

22

Kinh tế

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (Tiếng Nhật)

455

 

 

22

Quản trị Kinh doanh

Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế

 

402

 

Đoàn Quý