Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Đà Nẵng sẽ ở ngưỡng 18.0

Dân trí Theo thống kê, trường ĐH Kinh tế-ĐH Đà Nẵng lấy điểm chuẩn 18.0 thì sẽ có 1.860 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu lấy 18.5 thí có 1.633 thí sinh trúng tuyển. Chỉ tiêu năm 2009 của trường là 1.750. Vậy điểm chuẩn vào trường và điểm chuẩn ngành sẽ như thế nào?


(Ảnh: Việt Hưng)
 
Những số liệu trên đã được Dân trí tổng hợp từ kết quả 3 môn thi cùng với điểm ưu tiên (nếu có).

Theo quy chế tuyển sinh thì trường được phép tuyển không quá 10% tổng chỉ tiêu. Như vậy trường được phép gọi trúng tuyển không quá 1.925 thí sinh.

Với con số như vậy thì liệu những thí sinh đạt 17.5 có hi vọng? Theo dữ liệu thống kê thì nếu lấy 17.5 thì trường sẽ tuyển được 2.099 thí sinh vượt quá so với quy định. Chính vì vậy điểm chuẩn theo khối vào trường khả quan nhất sẽ là 18.0.

Theo quy định của ĐH Đà Nẵng: Xét trúng tuyển vào ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng kí dự thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu từng ngành. Vậy điểm chuẩn ngành của trường sẽ cụ thể như thế nào? Chúng tôi sẽ cùng các bạn điểm phân tích để nhận định đánh giá.

1. Ngành kế toán (mã ngành 401): chỉ tiêu 220

Có tổng cộng 2.625 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có tổng điểm (cả điểm ưu tiên) từ 18.0 trở lên là 407.

Nếu trường lấy điểm chuẩn ngành là 20.0 thì có 246 thí sinh đủ điều kiện (vượt 26 chỉ tiêu). Nếu lấy điểm chuẩn là 20.5 thì chỉ có 200 thí sinh đạt. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ lấy 20.0 điểm.

2. Ngành Quản trị kinh doanh tổng quát (mã ngành 402): chỉ tiêu 160

Có tổng số 1.596 thí sinh đăng ký ngành này, số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 233. Nếu lấy điểm chuẩn ngành là 18.5 thì có 200 thí sinh đạt (vượt 40 chỉ tiêu). Nếu lấy là 19.0 thì có 170 thí sinh đạt và nếu lấy 19.5 thì có 140 thí sinh đạt. Chính vì thể nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm chuẩn là 19.0

3. Quản trị kinh doanh du lịch và Dịch vụ (mã ngành 403): chỉ tiêu 125

Số thí sinh đăng ký là 1.292 thí sinh nhưng chỉ có 110 thí sinh đạt từ 18.0 trở lên nên chắc chắn ngành này sẽ có điểm chuẩn là 18.0.

4. Quản trị kinh doanh thương mại (mã ngành 404): chỉ tiêu 90

Ngành có 647 thí sinh dự thi, số thí sinh đạt điểm từ 18.0 trở lên là 79 nên ngành này cũng sẽ có điểm chuẩn là 18.0.

5. Quản trị kinh doanh Quốc tế: 120 chỉ tiêu

Ngành có 608 thí sinh đăng ký, số thí đạt từ 18.0 trở lên là 155. Nếu lấy điểm chuẩn ngành là 18.5 thì có 133 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 19.0 thì có 115 thí sinh trúng tuyển. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 18.5

6. Quản trị kinh doanh Maketing (mã ngành 406): 100 chỉ tiêu

Ngành này có 661 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 59 thí sinh đạt mức 18.0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

7. Quản trị tài chính (mã ngành 416): chỉ tiêu 100

Ngành này có 541 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 73 thí sinh đạt mức 18.0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

8. Quản trị nhân lực (mã ngành 417): chỉ tiêu 80

Ngành này có 101 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 7 thí sinh đạt mức 18.0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường

9. Kinh tế phát triển (mã ngành 407): chỉ tiêu 95

Ngành này có 150 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 8 thí sinh đạt mức 18.0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

10. Kinh tế lao động (mã ngành 408): chỉ tiêu 50

Ngành này có 22 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 3 thí sinh đạt mức 18.0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

11. Kinh tế và quản lý công (mã ngành 409): chỉ tiêu 50

Ngành có 31 thí sinh đăng ký nhưng tất cả các thí sinh đều dưới 18.0

12. Ngành Kinh tế chính trị (mã ngành 410): chỉ tiêu 40

Ngành có 32 thí sinh đăng ký nhưng tất cả các thí sinh đều dưới 18.0

13. Ngành Thống kê tin học (mã ngành 411): chỉ tiêu 50

Ngành có 33 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có duy nhất 1 thí sinh trên 18.0

14. Tin học quản lý (mã ngành 414): chỉ tiêu 60

Ngành có 56 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có duy nhất 1 thí sinh trên 18.0

15. Ngân Hàng (mã ngành 412): chỉ tiêu 170

Ngành có 1.479 thí sinh đăng ký, số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 349. Nếu lấy điểm chuẩn là 21.5 thì ngành có 172 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 22.0 thì có 144 thí sinh đạt yêu cầu. Do đó điểm chuẩn ngành này sẽ có khả năng là 21.5

16. Tài chính doanh nghiệp (mã ngành 415): chỉ tiêu 110

Có 683 thí sinh đăng ký vào ngành này, trong số này có 225 thí sinh đạt từ 18.0 trở lên.

Nếu lấy điểm chuẩn là 18.5 thì có 203 thí sinh trúng tuyển, nếu lấy 19.0 thì có 178 và nếu lấy 20.0 thì vẫn có 137 thí sinh đạt.

Nếu lấy điểm chuẩn là 20.5 thì có 121 thí sinh đạt và nếu lấy là 21.0 thì có 100 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 20.5

17. Luật Học (mã ngành 501): chỉ tiêu 50

Ngành này có 151 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 10 thí sinh đạt mức 18.0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

18. Kiểm toán (mã ngành 418): chỉ tiêu 80

Ngành có 365 thí sinh đăng ký, số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 139. Nếu lấy điểm chuẩn là 18.5 thì ngành có 133 thí sinh trúng tuyển, nếu lấy 20.0 thì có 98 thí sinh đạt yêu cầu và nếu lấy 20.5 thì có 88 thí sinh và con số này là 80 nếu là 21.0. Do đó điểm chuẩn ngành này sẽ có khả năng là 21.0

Nguyễn Hùng