Điểm chuẩn ĐH Giao thông Vận tải như thế nào?

Dân trí Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi của trường thì năm 2009 có 3.270 thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên, nếu tính từ 17,5 điểm có 3.132 thí sinh và từ 18 điểm thì có 2.977 thí sinh. Chỉ tiêu của trường là 3.000, vậy điểm chuẩn ra sao?


(Ảnh: Việt Hưng)

Số liệu phân tích ở bảng dưới đây dựa trên tổng điểm 3 môn của thí sinh cùng với điểm ưu tiên (nếu có). Bên cạnh đó cũng đã lọc ra 16 thí sinh ĐKDT nhờ có điểm từ 17 trở lên.

Đặc điểm của trường ĐH Giao thông Vận tải là lấy điểm chuẩn theo khối thi, sau khi thí sinh nhập trường sẽ phân ngành trên cơ sở ĐKDT và điểm thi.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì các trường được phép gọi số thí sinh trúng tuyển vượt không quá 10% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Do đó nếu trường ĐH Giao thông vận tải tuân thủ theo quy định này để “nới tay” thì chắc chắn điểm chuẩn theo khối sẽ là ở mức 17. Tuy nhiên điều đáng quan tâm ở đây là điểm chuẩn ngành sẽ ở mức như thế nào?

Để các bạn thí sinh có số liệu chi tiết,Dân trí xin đăng tải phổ điểm các ngành dành cho những thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên.

Quy luật xem bảng như sau: Ví dụ ngành 101 thì số thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên là 1.473, từ 18 điểm trở lên là 1.318…

Mã ngành

Số lượng thí sinh đạt từ mức điểm tương ứng trở lên

 

 

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

101

1473

1318

1065

810

598

407

275

172

172

42

102

80

66

54

37

26

18

10

5

1

0

103

81

58

43

31

23

19

15

9

4

0

104

90

70

55

39

24

15

7

4

2

1

105

30

22

19

16

11

5

3

1

0

0

106

135

110

90

63

48

31

18

14

6

2

107

67

56

44

30

18

13

7

4

3

2

108

14

11

10

5

3

0

0

0

0

0

109

10

5

1

1

0

0

0

0

0

0

110

129

97

70

49

31

22

10

3

0

0

400

171

132

101

70

50

31

11

8

3

0

401

330

260

195

140

86

51

30

19

11

7

402

197

141

97

56

35

18

10

6

2

0

403

63

45

31

19

14

7

2

1

0

0

404

262

188

129

94

53

26

14

5

3

1

Nguyễn Hùng