Điểm chuẩn chi tiết của ĐH Kinh tế Quốc dân

Dân trí Sau khi đưa ra điểm sàn, hôm nay 3/8, trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã đưa ra điểm chuẩn chi tiết vào các ngành học khối A, D1 của trường.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngân hàng - Tài chính với 26,5 điểm; ngành có điểm thấp nhất là 24 điểm.

 

Điểm chuẩn các trường này dành cho đối tượng học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi nhóm ưu tiên cách nhau 1 điểm.

 

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết các ngành:

 

Các ngành đào tạo

Mã ngành

 

Khối thi

Điểm chuẩn

Số thí sinh trúng tuyển

Ngành Kinh tế

401

A

 

 

- Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

 

A

25,0

267

Ngành Quản trị kinh doanh

402

A

24,0

841

Ngành Ngân hàng - Tài chính

403

A

26,5

528

Ngành Kế toán

404

A

25,0

443

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế

405

A

24,0

12

Ngành Luật học (Luật kinh doanh)

501

A

24,0

8

Ngành Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin)

101

A

24,0

71

Ngành Tiếng Anh

701

D1

26,5

149

 

Những thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào ngành Ngân hàng - Tài chính, Kế toán, Kinh tế đầu tư nhưng đạt hoặc cao hơn điểm sàn vào trường được quyền đăng ký xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh tế, Luật học.

 

Nguyễn Hùng