ĐH Y dược Cần Thơ: Dự kiến điểm chuẩn một số ngành giảm

Dân trí Sáng 26/7, ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm thi của 8.582 thí sinh dự thi vào trường. TS Phan Lê Hoài Ân SBD 391, thi vào ngành Dược học là thủ khoa của trường với tổng điểm 3 môn là 28,5 điểm (3 môn đều cùng 9,5 điểm).

Á khoa được 28 điểm thi vào ngành Y đa khoa là TS Thái Dương (SBD 1401).

Ngành Y đa khoa có 3.176 TS dự thi, ngoài TS á khoa thì ngành này còn có TS Nguyễn Minh Tho (SBD 7994) được 27,75 điểm (làm tròn là 28 điểm).  Nếu theo điểm chuẩn năm ngoái, thì có 216 TS đạt điểm từ 23 trở lên. Ngành Dược học với 2.253 TS dự thi. Nếu lấy như mức điểm chuẩn năm ngoái là 23 điểm thì chỉ có 95/2.253 TS đạt được. Ngành Răng hàm mặt có 360 TS dự thi và thủ khoa ngành này đạt 26,5 điểm. Tuy nhiên, chỉ có 18 TS đạt mức điểm chuẩn của năm 2011 là 23 điểm.

Ngành Y tế công cộng, có 227 TS thi và thủ khoa ngành này được 19,5 điểm. Năm ngoái, ngành này lấy điểm chuẩn là 15,5 điểm và thống kê năm nay thì chỉ có 21 TS đạt mức điểm này. Ngành Y học dự phòng có 391 TS dự thi và TS đạt điểm cao nhất ngành này là 23,5 điểm. Có 32 TS đạt được mức điểm từ 18 điểm trở lên (mức điểm chuẩn của ngành năm 2011).

Ngành Xét nghiệm y học, có 921 TS thi trong đó 2 TS đạt điểm cao nhất cùng 23,5 điểm. Nếu lấy ở mức điểm là trên 17 thì có 135 TS đạt được. Ngành Điều dưỡng có số TS dự thi là 1.254, điểm cao nhất ngành này là 20 điểm và có 2 TS cùng đạt điểm này. Chỉ 27/1.254 TS đạt được điểm từ 17 trở lên, mức điểm chuẩn năm ngoái.

Được biết, tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 1.100 sinh viên. Như vậy, khả năng điểm chuẩn một số ngành năm nay sẽ giảm hơn năm ngoái.

Thụy An