ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển 4.000 chỉ tiêu

Dân trí Theo tin từ Phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, dự kiến năm 2011 nhà trường sẽ tuyển 4.000 chỉ tiêu hệ ĐH. Trong đó nhóm ngành Kinh tế được phân bổ nhiều nhất với 1.230 chỉ tiêu, kế tiếp đến là nhóm ngành Quản trị kinh doanh.

Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh và từ các trường dự bị chuyển về. Về cơ bản tuyển sinh hệ chính quy của trường năm nay không có nhiều thay đối so với năm 2010.

Tránh những sự thắc mắc về khâu xét tuyển của trường, năm nay ĐH Kinh tế quốc dân đã quy định rõ ràng hơn. Cụ thể xét tuyển theo chuyên ngành: Đối với các chuyên ngành đã có chỉ tiêu như: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn (417), Thống kê kinh doanh (447), Tin học kinh tế (444), Luật kinh doanh (545), Công nghệ thông tin (146), Kinh tế lao động (421), Trường xét tuyển theo chuyên ngành (năm 2010, điểm tuyển vào các chuyên ngành này thấp hơn điểm sàn vào trường từ 2 đến 3 điểm).

Xét tuyển theo điểm sàn vào trường và theo từng khối thi. Sau đó xét tiếp vào ngành và chuyên ngành đối với các chuyên ngành không thuộc diện xét tuyển theo chuyên ngành.

Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp chuyên ngành sau khi nhập trường. Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành/chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì được đăng ký vào chuyên ngành còn chỉ tiêu, cùng khối thi, khi Trường tổ chức xếp chuyên ngành (sau khi nhập trường).

Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến vào từng ngành đào tạo của trường năm 2011

Ngành đào tạo

Mã trường

Khối

Chỉ tiêu

4.000

Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành:

1.230

- Kinh tế và Quản lý đô thị

KHA

410

A, D1

- Kinh tế và Quản lý địa chính

KHA

411

A, D1

- Kế hoạch

KHA

412

A, D1

- Kinh tế phát triển

KHA

413

A, D1

- Kinh tế và Quản lý môi trường

KHA

414

A, D1

- Quản lý kinh tế

KHA

415

A, D1

- Kinh tế và Quản lý công

KHA

416

A, D1

- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

KHA

417

A, D1

50

- Kinh tế đầu tư

KHA

418

A

- Kinh tế bảo hiểm

KHA

419

A, D1

- Kinh tế quốc tế

KHA

420

A, D1

- Kinh tế lao động

KHA

421

A, D1

60

- Toán tài chính

KHA

422

A, D1

- Toán kinh tế

KHA

423

A, D1

- Kinh tế học

KHA

450

A, D1

- Thẩm định giá

KHA

446

A

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

KHA

426

A, D1

1.170

- Quản trị kinh doanh quốc tế

- Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn

KHA

427

A, D1

- Quản trị nhân lực

KHA

428

A, D1

- Marketing

KHA

429

A, D1

- Quản trị kinh doanh Thương mại

KHA

431

A, D1

- Thương mại quốc tế

KHA

432

A, D1

- Quản trị doanh nghiệp

KHA

433

A, D1

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

KHA

435

A, D1

- Quản trị kinh doanh bất động sản

KHA

436

A, D1

- Thống kê kinh doanh

KHA

447

A, D1

100

Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:

500

- Ngân hàng

KHA

437

A, D1

- Tài chính doanh nghiệp

KHA

438

A, D1

- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp)

KHA

439

A, D1

- Tài chính quốc tế

KHA

451

A, D1

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:

400

- Kế toán tổng hợp

KHA

442

A, D1

- Kiểm toán

KHA

443

A, D1

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, chuyên ngành Tin học kinh tế

KHA

444

A, D1

100

Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh

KHA

545

A, D1

100

Ngành Khoa học máy tính Chuyên ngành Công nghệ thông tin

KHA

146

A

50

Ngành Tiếng Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

KHA

701

D1

100

Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng

- Quản trị lữ hành

KHA

454

D1

40

- Quản trị khách sạn

KHA

455

D1

40

- Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)

KHA

457

A, D1

100

Nguyễn Hùng