ĐH Kiến trúc Hà Nội: Nhiều khả năng điểm chuẩn ổn định

Dân trí Qua phân tích phổ điểm 3 môn và điểm ưu tiên của từng thí sinh cho thấy mặt bằng điểm chuẩn khối A, V, H của ĐH Kiến trúc khó có sự thay đổi so với năm 2008. Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp vẫn là ngành được nhiều thí sinh quan tâm.


(Ảnh: Việt Hưng)

Kết quả phân tích chỉ có tính chất tham khảo. Để biết trúng tuyển hay không thí sinh cần đợi trường công bố điểm chuẩn chính thức.

+ Khối A

Theo thống kê của Dân trí thì khối A có 3.122 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 1.026 thí sinh. Chỉ tiêu khối A theo cẩm nang “Những điều cần biết…” sẽ là 850.

Nếu điểm chuẩn khối A là 17.5 thì sẽ có 944 thí sinh đủ điểm, nếu điểm chuẩn là 18.0 thì sẽ có 828 thí sinh đạt và nếu là 18.5 thì chỉ có 749 thí sinh đủ điều kiện. Do đó điểm chuẩn khối A có thể là 18.0.

1. Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (mã ngành 103)

Số thí sinh dự thi ngành này là 2.221 thí sinh. Tổng số thí sinh đạt từ 18.0 trở lên là 714. Chỉ tiêu của ngành này là 300.

Nếu lấy điểm chuẩn ngành là 20.5 thì có 352 thí sinh đủ điều kiện và nếu lấy là 21.0 thì sẽ có 299 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm chuẩn là 21.0.

2. Cấp thoát nước (mã ngành 104)

Có tổng số 92 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên 13 trong khi đó chỉ tiêu ngành là 100. Do đó điểm chuẩn ngành sẽ bằng điểm chuẩn khối A.

3. Kỹ thuật hạ tầng đô thị (mã ngành 105)

Có tổng số thí sinh đăng ký 159. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên 29 trong khi đó chỉ tiêu ngành là 100. Do đó điểm chuẩn ngành sẽ bằng điểm chuẩn khối A.

4. Kỹ thuật môi trường đô thị (mã ngành 106)

Có tổng số thí sinh đăng ký 28. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên 5 trong khi đó chỉ tiêu ngành là 50. Do đó điểm chuẩn ngành sẽ bằng điểm chuẩn khối A.

5. Xây dựng công trình ngầm đô thị (mã ngành 107)

Có tổng số thí sinh đăng ký 31. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 8 trong khi đó chỉ tiêu ngành là 50. Do đó điểm chuẩn ngành sẽ bằng điểm chuẩn khối A.

6. Quản lý xây dựng đô thị (mã ngành 108)

Có tổng số thí sinh đăng ký 281. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 53 trong khi đó chỉ tiêu ngành là 100. Do đó điểm chuẩn ngành sẽ bằng điểm chuẩn khối A.

7. Vật liệu và cấu kiện xây dựng (mã ngành 109)

Có tổng số thí sinh đăng ký 23. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 5 trong khi đó chỉ tiêu ngành là 50. Do đó điểm chuẩn ngành sẽ bằng điểm chuẩn khối A.

+ Khối H:

Số thí sinh đáp ứng được điều kiện để được xét tuyển khối H là 176. Để được xét tuyển khối H thì điểm cộng 2 môn năng khiếu phải đáp ứng như sau: KV1 từ 8.0 trở lên; KV2, KV2NT từ 9.0 trở lên; KV3 từ 10.0 trở lên. Chỉ tiêu của ngành này là 50.

Tổng số thí sinh có điểm từ 19.0 trở lên là 60, từ 19.5 trở lên là 50. Do đó điểm chuẩn khối H nhiều khả năng là 19.0.

+ Khối V

Tổng số thí sinh đáp ứng điều kiện để được xét tuyển khối V là 1.044 thí sinh. Để được xét tuyển khối V thì môn vẽ nhân hệ số 1,5 phải đạt theo mức: KV1 từ 6.0 trở lên; KV2,KV2NT từ 6.75 trở lên; KV3 từ 7.5 trở lên. Tổng chỉ tiêu khối V là 450

Số thí sinh có điểm thi từ 18.0 trở lên là 540, từ 18.5 trở lên là 487 (có 5 thí sinh dự thi nhờ). Tổng số thí sinh đạt từ 19.0 trở lên là 443 (có 5 thí sinh dự thi nhờ)

Với vùng điểm như vậy thì khả năng điểm chuẩn khối V là 18.5 hoặc 19.0.

* Nếu điểm chuẩn khối V là 18.5

+ Ngành Kiến trúc công trình: Có 463 thí sinh đủ điều kiện từ 18.5 trở lên. Trong khi đó ngành này chỉ có 300 chỉ tiêu. Do đó để vào ngành này thí sinh phải đạt từ 20.5 trở lên (tuyển được 306 thí sinh). Mức điểm có thể được học chương trình tiên tiến là 25.5.

+ Ngành Quy hoạch đô thị: Có hơn 20 thí sinh đăng ký đủ điều kiện.

* Nếu điểm chuẩn là 19.0 thì có 443 thí sinh đạt số thí sinh đăng ký vào ngành Kiến trúc công trình là 421, còn ngành Quy hoạch đô thị là 18 thí sinh đủ điều kiện.

Nguyễn Hùng