Đánh giá trường tiểu học qua 5 tiêu chuẩn

Dân trí Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học. Theo đó sẽ dùng bộ 5 tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá khác nhau. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2012.

5 tiêu chuẩn đánh đánh giá trường tiểu học, bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Trong các tiêu chuẩn này có những tiêu chí đánh giá rất đáng chú ý. Chẳng hạn như trong tiêu chuẩn tổ chức và quản lý nhà trường có tiêu chí đánh giá về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện các quy định về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

Hay như trong tiêu chuẩn hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục có tiêu chí đánh giá giáo dục kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo….

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học là căn cứ để xác định nội dung, mức độ yêu cầu trong các hoạt động: kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, đánh giá mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực, thanh tra toàn diện nhà trường.

Nguyễn Hùng