Thứ Hai, 10/08/2009 - 21:06

Đại học Đà Nẵng tiếp tục công bố điểm xét tuyển NV2

Dân trí Chiều nay, 10/8, Đại học tiếp tục công bố điểm xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào các trường ĐH, CĐ trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Các trường ĐH, CĐ trực thuộc  Đại học Đà Nẵng bao gồm: ĐH Ngoại ngữ  ĐN, Đại học Sư phạm ĐN, Phận hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum, CĐ  Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin và CĐ SP Âm nhạc (thuộc ĐH Sư phạm Đà Nẵng). 

Chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV 2 các ngành học của các trường trên cụ thể như sau 

      1. Cấp Đại học:

Tên

trường

Tên ngành

Mã 

ngành

Khối

thi

Chỉ tiêu 

xét tuyển

Điểm nhận đơn đăng ký xét tuyển

 

1. Sư phạm tiếng Pháp

703

D1,3

28

≥ 17.0

ĐẠI

2. Sư phạm tiếng Trung Quốc

704

D1,4

29

≥ 17.0

HỌC

3. SP tiếng Anh bậc Tiểu học

705

D1

25

≥ 18.0

NGOẠI

4. Cử nhân tiếng Nga

752

D1,2

33

≥ 16.0

NGỮ

5. Cử nhân tiếng Pháp

753

D1,3

07

≥ 17.0

(DDF)

6. Cử nhân tiếng Trung Quốc

754

D1,4

30

≥ 17.0

 

7. Cử nhân tiếng Thái Lan

757

D1

30

≥ 16.0

 

8. Cử nhân Quốc tế học

758

D1

49

≥ 17.0

 

9. Cử nhân tiếng Pháp du lịch

763

D1,3

21

≥ 17.0

 

10. Cử nhân tiếng Trung thương mại

764

D1,4

23

≥ 17.0

 

1. Cử nhân Tóan - Tin

103

A

53

≥ 13.0

ĐẠI

2. Cử nhân Công nghệ  thông tin

104

A

93

≥ 13.0

HỌC

3. Sư phạm Tin

105

A

40

≥ 13.0

4. Cử nhân Vật lý

106

A

36

≥ 13.0

PHẠM

5. Cử nhân Hóa học 

202

A

42

≥ 13.0

(DDS)

6. Cử nhân Hóa dược

203

A

16

≥ 13.0

 

7. Cử nhân khoa học môi trường

204

A

49

≥ 13.0

 

8. Cử nhân Văn học

604

C

71

≥ 14.0

 

9. Cử nhân Tâm lý  học

605

C

49

≥ 14.0

 

10. Cử nhân Địa lý

606

C

19

≥ 14.0

 

11. Việt Nam học

607

C

10

≥ 14.0

 

12. Văn hóa học

608

C

51

≥ 14.0

PHÂN 

1. Kinh tế xây dựng và quản lí DA

400

A

40

≥ 13.0

HIỆU

2. Quản trị kinh doanh

402

A

45

≥ 13.0

KON

3. Quản trị kinh doanh quốc tế

405

A

84

≥ 13.0

TUM

4. Tài chính doanh nghiệp

415

A

22

≥ 13.0

(DDP)

 

 

 

 

 

 

      2. Cấp Cao đẳng: 

Tên trường

Tên ngành

Khối

thi

Chỉ tiêu 

xét tuyển

Điểm nhận đơn đăng ký xét tuyển

CĐ  CÔNG

Các ngành từ C71 đến C83

A

973

≥ 10.0

NGHỆ  (DDC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAO ĐẲNG

Các ngành từ C90 đến C93

A,D1,V

413

A,V ≥ 10.0

CÔNG NGHỆ

 

 

 

D1≥ 10.0

THÔNG TIN

 

 

 

 

(DDI)

 

 

 

 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

1. CĐSP Âm nhạc (C65)

N

50

≥ 10.0

(DDS)

 

 

 

 

 

Đối với 2 trường CĐ Công nghệ và CĐ CNTT, Đại học Đà Nẵng xác định điểm trúng tuyển chung cho toàn trường, sau khi trúng tuyển vào trường, Đại học Đà Nẵng sẽ xếp ngành đào tạo trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo của ngành, điểm thi và nguyện vọng của thí sinh.

Điểm xét tuyển NV 2 trường ĐH ngoại ngữ đã tính điểm thi môn Ngoại ngữ sau khi nhân hệ số (x2)

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bắt đầu từ ngày 25/08/2009 đến hết ngày 10/09/2009.

Thí sinh có thể tìm hiểu thêm chi tiết qua liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, ĐT: (0511).3835345. 

Khánh Hiền