Thứ Tư, 15/07/2009 - 16:06

Đà Nẵng: Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn

(Dân trí) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2009-2010.

Theo đó, đối với học sinh thành phố Đà Nẵng, điểm xét tuyển vào các lớp chuyên cụ thể theo từng môn chuyên như sau:

 

Môn Toán: tuyển 50 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 8,25 trở lên. 

 

Môn Vật lý: tuyển 31 học sinh, gồm 29 học sinh đạt điểm xét tuyển từ 8,0 trở lên, 2 học sinh đạt điểm xét tuyển từ 7,95 trở lên và có điểm môn chuyên là 7,50.

 

Môn Hóa học: tuyển 31 học sinh,  đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,80 trở lên.

 

Môn Sinh học: tuyển 21 học sinh, đạt điểm xét tuyển từ 7,75 trở lên. Môn Ngữ văn: tuyển 20 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,85 trở lên.

 

Môn Lịch sử: tuyển 10 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,40 trở lên.

 

Môn Địa lý: tuyển 10 học sinh,  gồm 7 học sinh đạt điểm xét tuyển NV1 từ 7,35 trở lên, 2 học sinh đạt điểm xét tuyển NV1 từ 7,30 trở lên và có điểm môn chuyên cao hơn các học sinh cùng đạt điểm xét tuyển.

 

Môn Tiếng Pháp: tuyển 7 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,12 trở lên.

 

Môn Tiếng Anh: tuyển 37 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 8,50 trở lên; trong đó, có thêm 2 chỉ tiêu cho học sinh cùng đạt điểm xét tuyển 8,50.

 

Môn Tin học: tuyển 15 học sinh đạt điểm xét tuyển của NV1 và NV2 như sau: có điểm xét tuyển NV1: Từ 7,05 điểm trở lên, có điểm xét tuyển NV2: Từ 8,30 điểm trở lên.

 

* Đối với học sinh thuộc tỉnh Quảng Nam dự thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng, điểm xét tuyển lần lượt như sau:

 

Môn Toán: tuyển 5 học sinh có điểm xét tuyển từ 8,60 trở lên.

 

Môn Vật lý: tuyển 2 học sinh có điểm xét tuyển từ 8,05 trở lên. Môn Hóa học: tuyển 4 học sinh có điểm xét tuyển từ 8,05 trở lên.

 

Môn Ngữ Văn: tuyển 1 chỉ tiêu cho những học sinh có điểm xét tuyển từ 8,10 trở lên.

 

Môn Tiếng Anh: tuyển 5 chỉ tiêu cho những học sinh có điểm xét tuyển từ 8,50 trở lên.

 

Môn Tin học: tuyển 3 học sinh có điểm xét tuyển NV1 và NV2 như sau: có điểm xét tuyển NV1 từ 7,30 điểm trở lên; có điểm xét tuyển NV2 từ 8,40 điểm trở lên.

 

Khánh Hiền