Công bố quy chế xét tốt nghiệp THCS

Dân trí Sáng nay 5/4, Bộ GD-ĐT đã ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2006. Theo đó, học sinh có hạnh kiểm và học lực trung bình là đỗ tốt nghiệp.

Theo Quy chế mới thì để xét tốt nghiệp THCS học sinh phải xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên; Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích; Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

 

Đối với những người học chưa tốt nghiệp THCS những năm trước, phải có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp nộp tại cơ sở giáo dục đã theo học.

 

Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp với từng trường hợp: Người học chưa dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp hoặc đã dự thi, dự xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp hoặc không được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5,0 trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp.

 

Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do xếp loại học lực loại yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức.

 

Căn cứ kết qủa kiểm tra, cơ sở giáo dục xếp loại lại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp.

 

Người học chưa được công nhận tốt nghiệp vì lý do hạnh kiểm phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận loại tốt hoặc đã có tiến bộ trong giấy xác nhận theo quy định.

 

Đối với người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp, muốn dự xét tại hội đồng xét công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS, phải học lại chương trình lớp 9 bổ túc THCS; nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định thì được xét công nhận tốt nghiệp.

 

Kết quả tốt nghiệp được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình căn cứ vào loại hạnh kiểm và học lực.

 

Đặc biệt, điều kiện xét tốt nghiệp là học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi, học viên học hết chương trình bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên.

 

Mai Minh - Hồng Hạnh