Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Ngoại thương, Giao thông, Mỏ Địa chất, HV Bưu chính

Dân trí Năm 2009, nhiều trường ĐH dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh từ 5-10%. Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến năm 2009 của 4 trường nói trên và điểm chuẩn vào trường năm 2008.

1. Đại học Ngoại thương: Dự kiến tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu (CT) đào tạo chính quy hệ ĐH, CĐ, tăng 200 CT so với năm 2008. Cụ thể: cơ sở phía Bắc có 2.100 CT đào tạo, trong đó ĐH: 1800, CĐ: 300. Cơ sở phía Nam: 900 CT đào tạo, trong đó ĐH 700, CĐ 200. Ngoài ra, trường còn tuyển sinh 400 CT đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH.

Điểm chuẩn của các ngành năm 2008:

Ngành học

Khối thi

Mã ngành

Điểm chuẩn

Kinh tế đối ngoại

A

401

28

D1,2,4,6

451; 452; 454; 455

23

D3

453

24

Tài chính quốc tế

A

410

26

D1,6

23,5

Thương mại Quốc tế

A

457

25

D1

22,5

Thuế và Hải quan

A

458

25

D1

22,5

Thương mại điện tử

A

459

25

D1

22,5

Quản trị Kinh doanh

A

402

25

D1

22,5

D6

23

Luật kinh doanh quốc tế

A

403

25

D1

22,5

Kế toán

A

404

25

D1

22,5

Hệ thống thông tin quản trị

A

405

25

D1

22,5

Đầu tư chứng khoán

A

411

25

D1

22,5

Ngân hàng

A

412

25

D1

22,5

Tiếng Anh thương mại

D1

751

22,5

Tiếng Pháp thương mại

D3

761

23

Tiếng Trung thương mại

D1

771

22,5

D4

23

Tiếng Nhật thương mại

D1

781

22,5

D6

23

2. ĐH Giao thông Vận Tải Hà Nội: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2009 là 3.700, trong đó phía Bắc là 2.900 và phía Nam là 800.

 Dưới đây là điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Các ngành đào tạo

 Mã ngành

Khối

 Điểm chuẩn

- Xây dựng Cầu đường

101

A

 17

- Vô tuyến điện và thông tin liên lạc

102

A

  17

- Điều khiển học Kĩ thuật giao thông vận tải

103

A

  17

- Cơ khí chuyên dùng

104

A

  17

- Vận tải

105

A

  17

- Kĩ thuật Điện - Điện tử

106

A

  17

- Tin học

107

A

  17

- Kĩ thuật Môi trường

108

A

  17

- Kĩ thuật An toàn giao thông

109

A

  17

- Kĩ thuật xây dựng

110

A

  17

- Kinh tế vận tải

400

A

  17

- Kinh tế xây dựng

401

A

  17

- Kinh tế Bưu chính viễn thông

402

A

  17

- Quản trị Kinh doanh GTVT

403

A

  17

3. ĐH Mỏ Địa chất: Dự kiến chỉ tiêu ĐH năm 2009 là 2.500; CĐ 500 (tăng so với năm 2008 là 100 chỉ tiêu); Liên thông từ CĐ lên ĐH là 800 chỉ tiêu. Trường mở thêm 2 ngành học mới: Công nghệ phần mềm và Hệ thông tin địa lý.

Dưới đây là điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu

Điểm NV2

Hệ ĐH

 

 

 

 

Dầu khí

101

17,0

360

20,0

Địa chất

102

15,0

340

17,0

Trắc địa

103

15,0

320

 17,5

Mỏ

104

16,0

360

17,0

Công nghệ thông tin

105

15,0

220

17,0

Cơ - Điện

106

16,0

200

17,0

Kinh tế

401

16,0

350

20,5

Quảng Ninh

MĐQ

15,0

200

Vũng Tàu

MĐV

15,0

150

 

Hệ CĐ

 

 

 

 

Địa chất

C65

 

 

11,5

Trắc địa

C66

 

 

11,5

Mỏ

C67

 

 

14,0

Cơ điện

C69

 

 

14,0

Kinh tế - Quản trị kinh doanh

C68

 

 

14,0

4. Học viện Bưu chính Viễn thông: Dự kiến tăng 10% chỉ tiêu so với năm 2008. Chỉ tiêu ĐH, CĐ năm 2009 là 2.200, trong đó ĐH :1.800, CĐ: 400.

Dưới đây là điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Chuyên ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn (Ngân sách)

Điểm chuẩn (Ngoài ngân sách)

Điểm NV2

Hệ ĐH

 

 

 

 

 

Kỹ thuật điện tử viễn thông

A

250

23

17

18,5

Kỹ thuật điện, điện tử

A

150

19

16

17,0

Công nghệ thông tin

A

300

22,5

17

19,5

Quản trị kinh doanh

A

150

20,5

17

20,0

Hệ CĐ

 

 

 

 

 

Kỹ thuật điện tử viễn thông

A

C65

13,0

11,0

13,5

Công nghệ thông tin

A

C66

13,0

11,0

13,5

Hồng Hạnh