Chỉ tiêu ngành trường Học viện Ngân Hàng

Dân trí Năm 2008, trường Học Viện Ngân Hàng tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu trong đó có 2.100 chỉ tiêu hệ ĐH và 900 chỉ tiêu hệ CĐ. Năm nay trường giảm chỉ tiêu các ngành khác để tăng chỉ tiêu ngành Tài chính-Ngân hàng.

Dưới đây là thông tin chi tiết về chỉ tiêu ngành của trường:

Học viện Ngân hàng

NHH

3.000

- Ngành 401, 402, 403, 404 tổ chức thi tuyển.

- Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, sẽ chuyển thí sinh ở các ngành thừa chỉ tiêu sang.

-Ngành Tiếng Anh (751) không thi tuyển mà xét tuyển, căn cứ kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2008 của thí sinh dự thi khối D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

- Hệ cao đẳng không thi, mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH khối A năm 2008 theo đề thi chung của Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

Các ngành đào tạo đại học:

NHH

2100

Tài chính - Ngân hàng

401

A

1300

Kế toán

402

A

350

Quản trị – Kinh doanh

403

A

150

Hệ thống thông tin quản lí

404

A

150

Tiếng Anh (Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng)

751

D1

150

Các ngành đào tạo cao đẳng:

NHH

900

* Đào tạo tại Trụ sở Học viện:

Tài chính - Ngân hàng

C65

A

700

Kế toán

C66

A

200

* Đào tạo tại Phân viện Phú Yên:

NHP

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Tài chính Ngân hàng

C65

A

150
 
N.H