CĐ Tài chính Hải quan: Điểm chuẩn sẽ tăng gần 4 điểm so với năm 2007

Dân trí Chiều 5/8, Cao đẳng Tài chính hải quan đã công bố điểm thi của 15.844 thí sinh. Với 2030 chỉ tiêu vào 5 ngành thì có tới 2203 thí sinh có mức điểm từ 22 trở lên.

So với mức điểm chuẩn năm 2007 của trường là 18,5 cho tất cả các ngành thì năm nay có đến 5064 thí sinh đạt được mức điểm này.

Nếu tính từ mức 22 điểm (chưa tính số thí sinh được làm tròn) thì đã có 2029 thí sinh đạt được.

Toàn trường có 5 điểm 10, trong đó 1 điểm 10 môn Toán, 4 điểm 10 còn lại được chia đều cho môn Lý và Hóa.

Môn Toán có đến 2418 bài thi đạt mức điểm từ 8 trở lên và số thi sinh đạt điểm 9 trở lên là 518.

Môn Vật lý cũng có tới 1192 bài thi đạt 8 điểm trở lên, trong đó số bài thi đạt điểm 9 trở lên là 219.

Môn Hóa học, số bài thi đạt điểm 8 trở lên thấp hơn so với môn Toán và Lý, môn này chỉ có 927 bài thi đạt được. Mức điểm từ 9 trở lên cũng chỉ có 205 thí sinh.

Đồng thủ khoa của CĐ Tài chính hải quan năm nay là thí sinh Võ Công Duy, số báo danh 2310 và Điêu Thị Hồng Lê, số báo danh 7350. Hai thí sinh này cùng đạt 29 điểm. Ngoài ra, có 4 thí sinh nữa đạt 29 điểm (đã được làm tròn).

Đoàn Quý