70 học bổng của Chính phủ Singapore

Dân trí Đây là chương trình học bổng trong khuôn khổ “Sáng kiến hội nhập” do Chính phủ Singapore cung cấp cho các nước thành viên ASEAN. Theo đó, có 70 học bổng toàn phần dành cho sinh viên Việt Nam năm 2007-2008.

Điều kiện dự tuyển phía Singapore qui định như sau:

- Sinh viên đang học năm thứ nhất, năm thứ hai tại các trường đại học Việt Nam
- Có thành tích học tập xuất sắc
- Thông thạo tiếng Anh
- Sinh viên được lựa chọn đi học phải cam kết sẽ quay trở về Việt Nam để phục vụ cho sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Mẫu hồ sơ:

Thí sinh tự lấy về từ trên trang website Bộ Ngoại giao Singapore: www.mfa.gov.sg/scp, hồ sơ làm bằng tiếng Anh, mỗi thí sinh phải nộp 04 (bốn) bộ.

Mỗi bộ gồm:

- Mẫu khai đã điền đầy đủ, dán ảnh và có chữ ký của sinh viên
- Học bạ THPT và Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời) bản tiếng Việt và dịch tiếng Anh có công chứng
- Giấy báo trúng tuyển vào đại học và Bảng điểm đại học tiếng Việt và dịch tiếng Anh có công chứng.

Ứng viên tham gia đăng kí theo đơn vị trường của mình.

Danh sách và hồ sơ gửi qua Bưu điện chuyển phát nhanh, cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Đại học và Sau đại học, Số 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội), trước ngày 17/12/2007 (ĐT liên hệ: 04-868 4030, chuyên viên phụ trách Nguyễn Văn Hải).

Ghi chú: Sinh viên đã đăng ký và được nhà trường tuyển chọn vào diện dự tuyển các chương trình học bổng khác của nước ngoài không được đăng ký dự tuyển chương trình học bổng này.

Nguyễn Hùng