61 trường ĐH, CĐ đào tạo liên thông

Dân trí Bộ GD-ĐT vừa cho phép thêm 30 trường ĐH, CĐ đào tạo liên thông từ hệ THCN lên hệ CĐ, từ hệ CĐ lên hệ ĐH và từ hệ THCN lên hệ ĐH nâng tổng số các trường đào tạo theo hình thức này lên con số 61 trường. Đây sẽ là những cơ hội cho các học sinh, sinh viên muốn học lên các hệ tiếp theo.

Theo quy định tạm thời về đào tạo liên thông (ĐTLT) của Bộ GD-ĐT, đối tượng được dự tuyển chương trình ĐTLT là những người đã tốt nghiệp chính quy ngành nghề tương ứng với ngành dự thi.

 

Người tốt nghiệp loại khá, giỏi sẽ được dự tuyển sinh ĐTLT ngay sau khi tốt nghiệp, đồng thời được cộng điểm ưu tiên vào kết quả thi tuyển sinh (khá cộng 1 điểm, giỏi cộng 2 điểm), thi một môn cơ sở và một môn chuyên ngành. 

 

Người tốt nghiệp loại trung bình phải có kinh nghiệm làm việc gắn với chuyên môn đã được đào tạo từ hai năm trở lên mới được dự thi. Người học thuộc diện chính sách, khi thi tuyển được ưu tiên theo các quy chế tuyển sinh hiện hành do Bộ GD-ĐT ban hành.

 

Dưới đây là danh sách 61 trường ĐH, CĐ đào tạo liên thông:

 

Các trường ĐH:

 

1.      Trường ĐH dân lập Hồng Bàng: Đào tạo liên thông từ TCCN-ĐH ở các ngành Kế toán; Tin học ứng dụng; Công nghệ KT điện, điện tử; Mỹ thuật công nghiệp.

 

2.      Trường ĐH dân lập Lạc Hồng: Đào tạo liên thông từ TCCN-ĐH, TCCN-CĐ, CĐ-ĐH ở các ngành Kế toán; Tin học ứng dụng.

 

3.      Trường ĐH Cần Thơ: Đào tạo liên thông từ CĐ-ĐH ở các ngành Chăn nuôi; Nuôi trồng thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ KT điện; Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính ngân hàng.

 

4.      Trường ĐH Tiền Giang: Đào tạo liên thông từ TCCN-CĐ ở các ngành Tin học ứng dụng; Công nghệ KT xây dựng; Kế toán.

 

5.      ĐH Dân lập Hải Phòng: Đào tạo liên thông từ TCCN-CĐ ở các ngành Giáo dục mầm non; Giáo dục thể chất; Giáo dục tiểu học.

 

6.      Trường ĐH Lao động xã hôi: Đào tạo liên thông từ TCCN-CĐ, CĐ-ĐH ở các ngành Công tác xã hôi; Kế toán; Quản trị nhân lực.

 

7.      Trường ĐH Dân lập kỹ thuật công nghệ TPHCM: Đào tạo liên thông từ CĐ-ĐH ở các ngành CNKT điện tử, viễn thông ; Tin học ứng dụng ; Quản trị kinh doanh ; CNKT công trình xây dựng .

 

8.      Trường ĐH Kinh doanh và  công nghệ Hà Nội: Đào tạo liên thông từ CĐ-ĐH ở các ngành Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tin học ứng dụng. Đào tạo liên thông từ TCCN-CĐ ngành Kế toán.

 

9.      Trường ĐH dân lập  Duy Tân: Đào tạo liên thông từ TCCN-ĐH, TCCN-CĐ, CĐ-ĐH ở các ngành Kế toán ; Tin học ứng dụng ; Công nghệ KT xây dựng 

 

10.  Trường ĐH dân lập Bình Dương: Đào tạo liên thông từ CĐ-ĐH ở các ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Tin học ứng dụng; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Đào tạo liên thông từ TCCN-ĐH ở ngành Kế toán.

 

11.  Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Tây: Đào tạo liên thông từ TCCN-CĐ, CĐ-ĐH ở ngành Giáo dục thể chất.

 

12.  Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Đào tạo liên thông từ TCCN-ĐH ở các ngành Công nghệ KT cơ khí; Công nghệ KT điện; Công nghệ KT điện tử; Khoa học máy tính; Kế toán. TCCN-CĐ các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ cơ khí, Công nghệ hóa, Công nghệ điện, Công nghệ điện tử, Tài chính kế toán, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ may, Công nghệ nhiệt - lạnh, Cơ khí động lực. CĐ-ĐH các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ cơ khí, ngành Hóa - Công nghệ hóa - Hóa phân tích, Công nghệ điện, Công nghệ điện tử, Tài chính kế toán, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ nhiệt - lạnh, Cơ khí động lực, Công nghệ may, Công nghệ môi trường.

 

13.  Trường ĐH công nghiệp Hà Nội: Đào tạo liên thông từ TCCN-CĐ ở các ngành Công nghệ KT điện lạnh; Công nghệ hóa học;  Quản trị kinh doanh; Công nghệ may; Tin học; Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí động lực; Điện;  Điện tử.TCCN-ĐH ở các ngành Kế toán; Công nghệ KT điện tử; Công nghệ    KT điện; Khoa học máy tính; Công nghệ KT cơ khí. CĐ-ĐH ở các ngành Kế toán; Công nghệ KT điện tử; Công nghệ    KT điện; Khoa học máy tính; Công nghệ KT cơ khí; Công nghệ KT ô tô; Công nghệ KT Hoá học.

 

14.  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Đào tạo liên thông từ TCCN-ĐH ở các ngành Cơ khí động lực, Điện tử, Tin học, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ may và thời trang, Công nghệ kỹ thuật điện.

 

15.  Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: Đào tạo liên thông từ CĐ-ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

 

16.  Học viện Ngân hàng: Đào tạo liên thông từ CĐ-ĐH ngành Tài chính - ngân hàng

 

17.  Viện ĐH Mở Hà Nội: Đào tạo  liên thông từ TCCN-CĐ ngành Điện tử viễn thông.

 

18.  Trường ĐH Hồng Đức: Đào tạo  liên thông từ TCCN-CĐ ngành Giáo dục mầm non.

 

19.  Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng Đào tạo  liên thông từ TCCN-ĐH các ngành Kỹ thuật điện, Điện tử viễn thông, Kế toán, Tin học.

 

20.  Trường ĐH Thủy sản: Đào tạo  liên thông từ TCCN-CĐ ngành Nuôi trồng thủy  sản.

 

21.  Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: tuyển sinh và đào tạo liên thông khối K ở sáu ngành sau: Kỹ thuật điện - Điện tử; Điện khí hóa và cung cấp điện; Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí động lực; Công nghệ cắt may; Công nghệ Nhiệt - điện lạnh.

 

22.  ĐH Đà Nẵng: Đào tạo  liên thông từ TCCN-CĐ các ngành Điện, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí giao thông, Công nghệ nhiệt, Máy lạnh.

 

23.  Trường ĐH Du lịch Hà Nội: Đào tạo  liên thông từ TCCN-CĐ các ngành Quản trị kinh doanh, Việt Nam học.

 

Các trường CĐ đào tạo liên thông từ TCCN lên CĐ

 

1.      Trường CĐ Kinh tế đối ngoại: Ngành Quản trị kinh doanh; Kế toán.

 

2.      Trường CĐ kỹ thuật và khách sạn du lịch: Ngành Quản trị kinh doanh; Kế toán.

 

3.      Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật thương mại: Quản trị kinh doanh; Kế toán.

 

4.      Trường CĐ Sư phạm Tuyên Quang: Ngành Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học.

 

5.      Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và du lịch Nha Trang: Ngành Sư phạm âm nhạc; Sư phạm mỹ thuật.

 

6.      Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật Thái Bình: Ngành Sư phạm âm nhạc; Sư phạm mỹ thuật.

 

7.      Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh: Ngành Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học.

 

8.      Trường CĐ dân lập kinh tế kỹ thuật Bình Dương: Ngành Kế toán; Thư ký văn phòng; Công nghệ KT điện tử; Tin học ứng dụng.

 

9.      Trường CĐ kỹ thuật dân lập Công nghệ thông tin: Ngành Tin học ứng dụng; Công nghệ KT điện tử, viễn thông; Kế toán; Quản trị kinh doanh.

 

10.  Trường CĐ Nguyễn Tất Thành: Ngành Tin học ứng dụng; Kế toán; Công nghệ KT điện, điện tử.

 

11.  Trường CĐ kinh tế kỹ thuật Đông Du: Ngành Kế toán; Công nghệ KT điện; Công nghệ KT xây dựng; Tin học ứng dụng.

 

12.  Trường CĐ Thành Đô: Ngành Kế toán; Công nghệ KT điện; Công nghệ KT điện tử.

 

13.  Trường CĐ Công nghiệp Nam Định: Ngành Công nghệ KT điện tủ; Công nghệ may; Tin học ứng dụng; Kế toán.

 

14.  Trường CĐ Công nghiệp Sao Đỏ: Ngành Công nghệ KT cơ khí; Công nghệ KT ô tô; Công nghệ KT điện; Công nghệ KT điện tử; Tin học ứng dụng; Kế toán.

 

15.  Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm TPHCM: Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản; Công nghệ KT cơ khí; Công nghệ KT điện, điện tử; Kế toán; Công nghệ KT môi trường; Công nghệ KT Hoá học; Công nghệ may; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học; Tin học.

 

16.  Trường CĐ Công nghệ Viettronics: Ngành Tin học ứng dụng; Công nghệ KT điện tử; Kế toán.

 

17.  Trường CĐ xây dựng số 2: Ngành Công nghệ KT xây dựng.

 

18.  Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long: các ngành Tin học, Kế toán, Nuôi trồng thủy sản.

 

19.  Trường CĐ Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng: ngành Quản trị kinh doanh

 

20.  Trường CĐ Kinh tế -Tài chính Vĩnh Long các ngành Kế toán, Tài   chính - ngân hàng.

 

21.  Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp II: các ngành Công nghệ dệt sợi, Công nghệ kỹ tuật cơ khí, Kế toán.

 

22.  Trường CĐ Tài chính - Hải quan: các ngành Tài chính - ngân hàng,    Kế toán, Hệ thống thông tin.

 

23.  Trường CĐ Tài chính - Kế toán Quãng Ngãi: các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng, Kế toán.

 

24.  Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình: các ngành Kinh tế nông nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán doanh nghiệp.

 

25.  Trường CĐ Giao thông vận tải :các ngành Xây dựng công trình giao thông vận tải, Cơ khí ô tô, Kế toán, Kinh doanh vận tải đường sắt.

 

26.  Trường CĐ Nông lâm Bắc Giang: các ngành Trồng trọt, Chăn nuôi.

 

27.  Trường CĐ Xây dựng số 1: các ngành Xây dựng, Cấp thoát nước, Kế toán.

 

28.  Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương: các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh.

 

29.  Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật công nghiệp I: ngành Công nghệ may.

 

30.  Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 1: các ngành Báo chí, Tin học.

 

31.  Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long: các ngành Việt Nam học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật.

 

32.  Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Nghệ An: các ngành Kế toán, Chăn nuôi và trồng trọt.

 

33.  Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên: ngành Kế toán.

 

34.  Trường CĐ Kỹ thuật Mỏ: các ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ, Trắc địa mỏ.

 

35.  Trường CĐ Cộng đồng Trà Vinh: các ngành Kỹ thuật điện, Nuôi trồng thủy sản, Phát triển nông thôn, Tin học.

 

36.  Trường CĐ Tài chính - Quản trị kinh doanh: ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Tin học.

 

37.  Trường CĐ Hóa chất : ngành Công nghệ hóa học.

 

38.   Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ: các ngành Chăn nuôi và thú y, Nuôi trồng thủy sản, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai, Chế biến và bảo quản thủy sản, Tin học, Kế toán thương mại dịch vụ, Kế toán doanh nghiệp sản xuất.

 

P.V