Thứ bảy, 18/02/2012 - 10:59

Vinh danh hát Xoan Phú Thọ

Dân trí Lễ vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc bảo tồn và phát huy di sản Xoan Phú Thọ diễn ra ngày 18/2 tại Việt Trì. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Du lịch về cội nguồn và vinh danh hát Xoan.

Chương trình du lịch về cội nguồn được tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa vùng đất Tổ Phú Thọ, đặc biệt là di sản văn hóa thời đại vua Hùng dựng nước.
 
Chương trình cũng vinh danh hát Xoan Phú Thọ, loại hình nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, tiếp tục củng cố hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 
Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: "Hát Xoan là dân ca hát thờ vua Hùng ra đời từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước. Trải qua suốt thời kỳ Bắc thuộc đến thời kỳ độc lập tự chủ, hát Xoan được các nhà nho (đặc biệt các nhà nho thời Hậu Lê) ghi chép lại khá đầy đủ và tồn tại đến ngày nay. Ở Phú Thọ có 4 phường Xoan gốc mang tên địa danh - nơi ra đời của Hát Xoan gồm: Kim Đái, Phù Đức, Thét thuộc xã Kim Đức và phường An Thái thuộc xã Phượng Lâu (TP Việt Trì). Từ đó Xoan lan tỏa ra 30 cửa đình thuộc 18 xã, phường của hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc."
 
Hát Xoan (Ảnh TTVH)

Ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở văn hóa thể thao & Du lịch cho biết: "Thời gian tới, để tiếp tục phục hồi và phát triển hát Xoan Phú Thọ trước hết mỗi người dân đất Tổ phải là những nhân tố tích cực trong việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan để di sản ngày càng thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Phú Thọ nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập và phát triển cùng nhân loại."

Trong khuôn khổ của chương trình “Du lịch về cội nguồn” và vinh danh hát Xoan” năm 2012, chương trình cũng sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lễ khai mạc chương trình du lịch về cội nguồn và vinh danh hát Xoan Phú Thọ 2012 sẽ được truyền hình trực tiếp từ trung tâm của lễ hội Khu du tích lịch sử Đền Hùng - 20h ngày 18/2 trên kênh VTV1.
Khu du tích lịch sử Đền Hùng nơi diễn ra Lễ khai mạc chương trình du lịch về cội nguồn và vinh danh hát Xoan Phú Thọ (Ảnh: Thu Hằng)

Ngọc Linh