Thứ ba, 15/05/2012 - 15:00

Những ngày Châu Âu tại Việt Nam:

Lời kêu cứu của các dòng sông

Dân trí Viện Goethe trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của 17 nghệ sỹ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Myanma, Campuchia, Indonesia và Philipin trong khuôn khổ dự án nghệ thuật văn hóa sinh thái quốc tế về phong cảnh sông nước ở Đông Nam Á.

Có lẽ ngay từ bài học vỡ lòng, ai cũng biết sông Hng, sông Mê kông, sông Irrawaddy và Chao Praya thuc khu vc Đông Nam Á là mch ngun sng ca hàng trăm triu cư dân sng hai bên b sông. Không nhng thế, phong cnh hu tình nhng con sông này đã khc sâu vào đi sng tinh thn ca các cư dân và được khc ha ti trin lãm ngh thut “Phong cnh sông nước bin đi” bi phong cnh sông nước.

Thế nhưng, trong thi đi công nghip hoá, hin đi hoá hin nay, nhng con sông tng là mch ngun sng y li đang on mình kêu cu. Điu đáng nói là mch sng và h sinh thái quan trng đi vi đi sng con người ti nhng khu vc các con sông này đang b đe da nghiêm trng do hu qu ca s phát trin kinh tế xã hi và bây gi là s biến đi khí hu. Phong cnh sông nước đang b đe da b phá hy và theo đó là s tn ti ca hàng triu người dân.

Lời kêu cứu của các dòng sông
Ước mơ về một dòng sông xanh

Chính t s đe da b phá hy đó mà d án ngh thut có tên “Phong cnh sông nước biến đi” đã được ra đi do Vin Goethe Vit Nam lên kế hoch và t chc. Vi thông đip m ra nhng khía cnh mi v vn đ sinh thái ch cht này, Vin Goethe đã mi 17 ngh s tr đến t Vit Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Philippin, qua các tác phm ca h s phn ánh s thay đi v môi trường cũng như v kinh tế, văn hóa, xã hi mà phong cnh sông nước các nước này hin đang tri qua.

Lời kêu cứu của các dòng sông
Khí hậu biến đổi theo chiều hướng xấu đi vì sự tàn phá của con người

Vi d án ngh thut này, Vin Goethe mong mun góp phn nâng cao nhn thc v di sn văn hóa và sinh thái vô giá ca phong cnh sông nước ti Đông Nam Á, đi din và kiến to ra mng lưới gn kết gia các ngh s vượt qua ranh gii.

Trin lãm bao gm các tác phm tranh nh, ngh thut sp đt và trình chiếu video, âm thanh, ngh thut sp đt các vt dng liên quan đến cuc sng con người nhng khu vc sông nước này… Các tác phm được trưng bày ti trin lãm cũng rt đa dng v các vn đ sông nước mà con người phi đi mt: tác phm ca Aung Ko, Myanmar, vi hình tượng chiếc thuyn bng vi đ tưởng nh nhng ngư dân dc b Irawaddy khi h mt ngh bi cá b tuyt chng do hu qu ca vic xây dng đp chn nước.

Hay như  Than Sok đến t Campuchia, gii thiu mt tác phm sp đt bng bù nhìn vn đ bo v mùa màng nay đã không còn phát huy tác dng bi lt li đã tàn phá mùa màng. Đi din đến t Vit Nam, Nguyn Th Thanh Mai đem đến tác phm sp đt tường cao khiến chúng ta nh đến nhng nn nhân ca trn lũ lt kinh hoàng năm 1999 ti Huế. Tác phm ca ch là 60 chiếc thùng g được trưng bày các di vt tìm thy (ch yếu là giày dép) trên dòng sông Hương.

Lời kêu cứu của các dòng sông
Những gì còn lại sau một trận lũ lụt

Còn rt nhiu nhng tác phm khác na được trưng bày ti trin lãm “Phong cnh sông nước bin đi” này vi nhng thông đip nhân sinh quan, môi trường gi m đ mi người đến xem trin lãm có th cm nhn và lĩnh hi. Hin ti, trin lãm đang được đt ti phòng tranh CACTUS CONTEMPORARY, 17/12 Nguyn Huy Tưởng, phường 6, qun Bình Thnh, TP HCM, din ra t 12/5 đến 26/5/2012.

Sau khi được t chc Hà Ni và Thành ph H Chí Minh, trin lãm s được trưng bày ti Băng Cc, Phnôm-Pênh, Ja-ka-ta và Ma-ni-la.

Lời kêu cứu của các dòng sông
Lời kêu cứu của các dòng sông
Hai nửa dòng sông, một dòng chảy đã bị ô nhiễm nặng nề

Lời kêu cứu của các dòng sông
Lời kêu cứu của các dòng sông
Lũ lụt, thiên tai diễn ra thường xuyên khiến cuộc sống những người dân hai bên bờ sông rất khốn khó

Lời kêu cứu của các dòng sông
Những con bù nhìn rơm một thời dùng để đuổi chim, bảo vệ mùa màng nay đã bị "thất nghiệp" vì mùa màng thất bát

Lời kêu cứu của các dòng sông
Những chiếc đó bắt cá cũng đã không còn được sử dụng vì số lượng cá trên sông giảm mạnh

Lời kêu cứu của các dòng sông
Lời kêu cứu của các dòng sông
Lời kêu cứu của các dòng sông
Lời kêu cứu của các dòng sông
Một số hình ảnh đáng chú ý khác

 Bình Yên