Thứ tư, 02/05/2012 - 19:08

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Dân trí Dù NTK tài danh Alexander McQueen đã qua đời nhưng người kế thừa của anh - Sarah Burton vẫn trung thành với phong cách kỳ dị, ấn tượng và sang trọng mà Alexander McQueen đã định hình cho các thiết kế mang tên anh.

 
Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

Alexander McQueen tiếp tục gây ấn tượng với sandal kỳ dị

VN
Theo Style