Thứ sáu, 17/02/2012 - 15:38

Bạn đọc viết:

Vụ Tiên Lãng: Cần lập tổ giám sát Hải Phòng thực hiện kết luận của Thủ tướng

Dân trí Liên hệ giữa vụ việc xảy ra ở Thái Bình trước đây với vụ vừa xảy ra tại Tiên Lãng, tôi nhận thấy có những điểm cần lưu ý như sau:

Vợ ông Vươn phải dựng lều ở tạm trên đầm (Ảnh: Quốc Đô)

 

 - Vụ Thái Bình, về diện thì rộng nhưng tầm ảnh hưởng về mặt địa lý thì hầu như chỉ nóng bỏng ở 1 tỉnh. Vậy mà thành phần tổ công tác rất có chất lượng, đảm bảo kết quả khách quan, có tình, có lý.

 

- Còn vụ ở xã Vinh Quang, về diện thì nhỏ nhưng tầm ảnh hưởng về mặt địa lý thì nóng bỏng trên cả nước. Tuy nhiên thành phần tổ công tác ở HP có cơ cấu (lại gồm cả những người liên quan trách nhiệm tới vụ việc) không đủ cơ sở đảm bảo kết quả có chất lượng, theo như chỉ đạo của Thủ tướng.

 

- Dư luận đồng tình, ủng hộ chủ trương, chỉ đạo và kết luận của Thủ tướng. Nhưng không đồng tình với thành phần tổ công tác của Hải Phòng thực hiện kết luận của Thủ tướng, do lãnh đạo HP  lựa chọn. Cũng không hài lòng với cách Hải Phòng xử lý các quan chức các cấp gián tiếp hay trực tiếp dính líu vụ việc.

 

- Đề nghị Chính phủ thành lập tổ (gồm đại diện các bộ ngành TW có liên quan trực tiếp và luật sư) giám sát việc thực hiện kết luận của Thủ tướng do tổ công tác của Hải Phòng triển khai, để đảm bảo chất lượng kết quả.

 

Kỳ Thực 

email:  thangdoquyet@ymail.com